Bättre upphandling kan spara 50 miljarder

Många överprövningar beror på bristfälliga upphandlingar och ofta ligger kommuner med hög andel överprövningar långt ner på Svenskt Näringslivs rankning av det lokala företagsklimatet.
Det rapporteras i Nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv (2016-02-10) som refererar till en undersökning. I en tredjedel av Sveriges kommuner skedde inga överprövningar av upphandlingar under 2015. Men i nästan lika många kommuner överprövades mer än var tionde upphandling.
”Det går att undvika genom bättre processer, mer öppenhet och dialog med företagen”, enligt Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv. Hon anser att en hel del av kommunerna borde fundera på hur de går till väga och hur de kan hitta ett sätt att prata med företagen för bli bättre.
Det finns en effektiviseringspotential på åtta till tio procent för offentliga upphandlingar och eftersom det upphandlas för cirka 600 miljarder kronor om året går det att spara uppskattningsvis 50-60 miljarder kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *