Behandla inte medborgare som barn

– Offentlig sektor inte kan behandla medborgarna som barn om tilliten ska finnas. Det sa Laura Hartman, ordförande i tillitsdelegationen, i samband med ett panelsamtal på OFFENTLIG CHEF i mars 2019.
Det var under dag ett på OFFENTLIG CHEF som panelsamtalet hölls kring hur det offentliga ledarskapet kan vända trenden i en tid då demokratin är alltmer ifrågasatt.
– Jag är optimistisk, sa Britta Lejon, förbundsordförande i facket ST, apropå de problem som offentliga instanser nu möter. Hon menar att klimathotet svetsar oss samman och väcker insikt om ett gemensamt samtal.
Värna kärnuppgiften
– Ett råd till oss alla när det gäller att värna välfärden och den demokratiska utvecklingen är att värna kärnuppdragen. Teknikutvecklingen kanske gör att vi måste göra saker på ett nytt sätt, men vi måste leverera till medborgarna – på ett rättssäkert sätt, tillade Britta Lejon.
Hon pekade på att Sverige har haft för många fall där man inte levererat och där det varit korrupt och inte rättssäkert.  En obligatorisk utbildning för statstjänstemän kan komma till rätta med problemen, tror hon.
– Vi har all anledning att värna det gemensamma samtalet – mot bakgrund av faktaresistens och polariserad debatt, underströk hon.
Fånga upp kunskapen
Dessförinnan hade Laura Hartman, ordförande i tillitsdelegationen, slagit fast att offentlig sektor inte kan behandla medborgarna som barn om tilliten ska finnas. Kunskapen var något som hon betonade. Feedbacken från verksamheten måste fångas upp.
– Hur går det där ute i det operativa rummet? Där finns en himla massa insikter om man bara kan fånga upp dem. Hon kallade det för loopar. Uppifrån och ner fungerar det, men inte lika bra nerifrån och upp. Särskilt lyssnar man för dåligt på kvinnliga medarbetare, tycker hon.
Kan spela en roll
Mattias Jansson, SKL:s chef för Enheten Demokrati och Styrning, tror att offentliga ledare kan spela en viktig roll framöver.
– Vi som kommer från kommuner och landsting har inte samma lagfästa roll som de statliga tjänstemännen, menade han. Men vi måste spela en roll. Det finns 40 000 förtroendevalda i Sverige, de måste vara professionella inom sitt område.
Lyssna på verksamheten
Gunnar Björkman, innovationsdirektör Stockholms stad, menar att utgångspunkten är att vi kan leverera den välfärd som medborgarna har rätt till.
– Vi är en del av samhället. Utmaningarna är enorma, Stockholm ska bygga bostäder som motsvarar ett nytt Malmö framöver. Klimatförändringen kommer med nya utmaningar, befolkningen åldras. Vi måste lära oss och samarbeta bättre. Inte ens Stockholm klarar utmaningarna själv. Botkyrka kan också ha lösning, vi måste hjälpa de kommuner som inte har så starka muskler. Akademin och forskningen är också viktiga att få med. Vi måste också bli smartare. ”Gränsgångarna” ska vi skydda, de som hittar nya lösningar.
– Vi i stadshuset måste fånga upp synpunkterna från de 40 000 som jobbar ute i Stockholm stads förvaltningar, fastslog Gunnar Björkman.
Han upplyste också auditoriet om att Stockholm stad avser att utbilda sex förvaltningschefer till innovationsledare.
OFFENTLIGA AFFÄRER ser fram emot att rapportera vidare kring detta.
Bilden: Laura Hartman visar stort engagemang för en mer tillits-baserad styrning av offentlig sektor.
Läs mer via länken: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/tillitsreformen/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.