”Behövs lite proportioner”

De ekonomiska konsekvenserna av bekämpningen av Coronasmittan kan vara ett större hot mot människors hälsa än själva viruset, menar Måns Rosén, tidigare adjungerad professor i epidemiologi.

 ”Det behövs lite proportioner. Arbetslöshet leder också till för tidig död”, säger han till fPlus och hänvisar till forskning som visar att varsel, konkurser, ökad arbetslöshet, kraftigt försämrad privatekonomi och psykisk oro leder till sämre hälsa. 

– Långvarig arbetslöshet ger en klar överrisk för att dö i förtid. För svenska förhållanden innebär det att uppemot 2 000 personer varje år dör i förtid av orsaker kopplade till långtidsarbetslöshet. Vi vet också att fattiga drabbas av sämre hälsa än människor med god ekonomi, säger han.

Detta bekräftas av en stor studie från ett forskningsinstitut knutet till Karolinska Institutet (KI) som visar ett tydligt samband mellan arbetslöshet och risken att dö i förtid. 

Statistik över dödsfall
I nyhetsartikeln i fPlus pekar man på statistik från SCB och Socialstyrelsen som visar att det varje år dör drygt 90 000 svenskar, vilket är 1 730 personer i veckan. Flertalet dör i hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och sjukdomar i andningsorganen.

Måns Rosén påpekar i sammanhanget att det årligen dör 200 personer i Sverige av vanlig influensa. Dödssiffrorna kopplade till Corona är inte särskilt alarmerande, menar han och hävdar att Corona förmodligen är värre än en vanlig influensaepidemi och att fler kommer att dö, men att det behövs lite proportioner.

Många patienter är också äldre och har underliggande sjukdomar vilket kan göra det svårt att avgöra den egentliga dödsorsaken. Corona kan få vissa gamla och sjuka att så att säga ”puttas över kanten”.

”Följ restriktionerna!”
Måns Rosén menar att det trots allt är viktigt för alla att följa de restriktioner och rekommendationer som sätts upp av myndigheterna. Han är själv 70 år och därmed i riskgruppen.

– Det är självklart att jag är försiktig och följer rekommendationerna. Men regeringen måste börja fundera på om åtgärderna är befogade och om det inte går att göra andra insatser som blir mindre kännbara för ekonomin. Vi riskerar att få många extra dödsfall på sikt på grund av för drastiska åtgärder, säger Måns Rosén till fPlus.

Källa: fPlus nyhetsbrev 2020-03-31.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.