Bemannia vinner upphandling inom bemanningstjänster av Socialsekreterare

Bemannia har tilldelats ramavtal som rangordnad etta inom upphandlingen av socialsekreterare. Upphandlingen genomfördes av Tyresö kommun tillsammans med ytterligare fem kommuner dessa är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn samt Värmdö.

Pressmeddelande

Bemannia utsågs som vinnande leverantör bland sju leverantörer däribland Adecco, Attendo Care, Personalkraft mfl.

Upphandlingen av bemanningstjänster av Socialsekreterare beräknas totalt omsätta 20 miljoner kronor om kommunerna nyttjar sin rätt till en förlängning av avtalet. Upphandlingen är indelad i fyra olika kompetensområden för Socionomer dessa är Missbruk och Socialpsykiatri, Försörjningsstöd, Barn och ungdomsvård samt Familjerätt. Bemannia har utsetts som rangordnad etta inom samtliga kompetensområden.

– Att Bemannia utsågs som leverantör handlar naturligtvis om vårt offererade pris men desto viktigare är kvalitén och kundnyttan i våra matchningsprocesser vilka tydliggjorts genom kravuppställningen i upphandlingen och den omfattande referenstagningen som den upphandlande myndigheten genomfört vid anbudsutvärderingen säger Staffan Bruzelius, vd och koncernchef för Bemannia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *