Beskatta inte biodrivmedel som fossila

– Vi tycker att hållbara biodrivmedel som innebär klimatnytta också ska få fördel framför fossila. Hinder måste röjas så att den gröna omställningen kan fortsätta, menar två företrädare för Drivkraft Sverige i ett debattinlägg. Även Sveriges Åkeriföretag är kritiska till beskattningen av bl.a. diesel.

Debattörerna är Ebba Tamm, civilingenjör, produkter och miljöinformation, och Sofie Quant (bilden), kommunikationschef, båda på Drivkraft Sverige. Det är en ideell förening som företräder sina medlemsföretag i kontakter med myndigheter, andra organisationer och allmänheten. Bland medlemmarna märks flera bensinbolag och Lantmännen. Styrelseledamot är den tidigare Moderatledaren Fredrik Reinfeldt.

Drivkraft Sverige försöker bland annat påverka genom förändringar i EU:s Energiskattedirektiv ETD, enligt en debattartikel införd i Expressen den 12 januari 2022.

Höjd reduktionsplikt
Den 1 januari 2022 höjdes reduktionen till 7,8 procent för bensin och till 30,5 procent för diesel. Reduktionsplikten är ett styrmedel som är tänkt att ge branschen förutsättningar att ställa om i befintliga fordon och med befintlig infrastruktur.

Reduktionspliktens utformning innebär stegvisa höjningar varje år fram till 2030, då reduktionsplikten för bensin ska vara 28 procent och för diesel 66 procent.

I måndags (10 januari 2022) höjdes ett redan rekorddyrt dieselpris, rapporterat DN. En liter diesel kostade (vid bemannade stationer) 20:77 kronor, en höjning med 15 öre litern, enligt drivmedelskedjornas rekommenderade priser. Vid samma tidpunkt för ett år sedan kostade dieseln 14:92 kronor.

Dyrare transporter
Sveriges Åkeriföretag är en av de instanser som svarat på remissen om sänkt energiskatt på bensin och diesel. ”Det höga dieselpriset i Sverige är ett hot mot näringslivet och svensk konkurrenskraft vilket kräver åtgärder”, slår intresseorganisationen fast.

Man hade gärna sett en möjlighet till fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel, vilket inte medgetts i det nya förslaget. Sveriges Åkeriföretag anser även att den årliga BNP-indexeringen på bensin och diesel ska fasas ut. De skriver:

”Diesel i Sverige har blivit väldigt dyrt i ett internationellt perspektiv och innebär bland annat att godstransporter på väg har fått kraftigt ökade kostnader vilket påverkar näringslivet och svensk konkurrenskraft negativt. Sverige importerar en stor del av råvarorna för tillverkning av fossilfri diesel. Råvarorna är en bristvara som har blivit dyrare samtidigt som den andel fossilfri diesel som blandas enligt svensk reduktionsplikt idag har samma höga skatt som fossil diesel.” 

Långsiktigt styrmedel
Enligt Energimyndigheten innebär reduktionsplikten ett mer långsiktigt styrmedel jämfört med tidigare skattenedsättning ”och bidrar till användningen av mer klimatsmarta biodrivmedel”. Styrmedlet ska bland annat bidra till att nå det nationella målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030. Reduktionsplikten betyder att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. Reduktionen beräknas per år utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen av växthusgaser jämfört med om hela produkten hade varit helt fossil.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *