Beslutsfattare måste ta större ansvar

– Jag vill att beslutsfattare i kommuner och på myndigheter tar ett större ansvar när det gäller hur de organiserar sina inköp av varor och tjänster och för hur förvaltningens arbete med kravställande, uppföljning och utvärdering bedrivs.
Det förklarade Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom på konferensen ”I medborgarnas tjänst” nyligen.
– Jag vill att de som ansvarar för förvaltningarnas inköp också deltar i förvaltningens strategiska diskussioner. Min ambition är att Konkurrensverkets samlade upphandlingsstöd ska bidra till att fler beslutsfattare väljer att utveckla sina organisationer i den riktningen. Då skapas förutsättningar för strategisk upphandling i medborgarnas tjänst, sa Dan Sjöblom.
Han framhöll att bästa värde inte alltid utgörs av lägsta pris, när kommuner och myndigheter gör sina inköp. I stället är det  viktigt att alltid väga in kvalitet, miljökrav och sociala krav, långsiktiga kostnader och andra aspekter, menar Dan Sjöblom.
– Skattefinansierade organisationer bör alltid eftersträva att få ut bästa möjliga värde för de resurser de har till sitt förfogande. Och bästa värde är inte alltid lägsta pris. Kvalitet, miljökrav och sociala krav, långsiktiga kostnader och andra aspekter måste också vägas in. Det handlar om att ställa krav på rätt sätt för att sammantaget få ut bästa möjliga värde.
Dan Sjöblom framhöll också att det är viktigt att tidigt i processen identifiera vad som är bästa värde och utforma kraven därefter.
– Detta kan inte göras senare i en objektiv utvärdering av inkomna och anonyma anbud. Ett tilldelningsbeslut blir aldrig bättre än vad upphandlingsunderlaget gav förutsättningar för, fastslår Dan Sjöblom.
Konferensen hölls den 8 maj i regi av Jusek (akademikerförbund för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare). Bland övriga talare märktes Gunnar Wetterberg, tidigare samhällspolitisk chef på SACO. Han satte strålkastarljuset på offentlig sektor genom att prata om tjänstemännens roll och hederlig och effektiv byråkrati för att samhället ska fungera.
Andra prominenta personer fanns på listan över medverkande talare och debattörer;  I ett samtal kring politiker- och tjänstemannarollen och hur samspelet kan utvecklas sågs bl.a. Lars Leijonborg, tidigare partiledare Folkpartiet.
Dan Sjöblom deltog i seminariespåret ”Strategisk offentlig upphandling” och hans pass hade rubriken ”Vilket stöd kan Konkurrensverket ge?” Här deltog även Magnus Arnek, sekreterare i Upphandlingsutredningen, David Braic, upphandlingschef i Växjö kommun och Karin Pleijel, Upphandlingsbolaget. (Källa: Konkurrensverket och Jusek)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *