Bidrag för att utveckla nya ersättningsmodeller

Vinnova utlyser en inbjudan till offentliga och privata aktörer att komma in med ansökan om medel för att utveckla nya ersättningsmodeller i sjukvården som främjar innovation. Högst 4 miljoner per projekt och per sökande. Så mycket kan man få i medel från Vinnova om man företräder en kommun, ett landsting eller en vård- och omsorgsgivare med offentlig finansiering. Detta enligt en inbjudan på Vinnovas webbplats.

Syftet med utlysningen är att ge stöd för att utveckla och etablera nya ersättningsmodeller som ska främja och möjliggöra ett snabbare införande och användning av innovationer inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. Ansökan ska vara inne den 18 februari 2014 och beslut om vilka som erhåller medel fattas den 1 april 2014.

Offentliga Affärer ställde några frågor till Karin Eriksson, avdelning Hälsa på Vinnova och utlysningsansvarig i projektet.

Det anges att det maximala beloppet är fyra (4) miljoner kronor per ansökan och projekt. Hur stort är det totala beloppet?
– Vinnova kan stödja projektet med maximalt 4 miljoner kronor och Vinnovas andel får max utgöra 75 procent av totalkostnaden, så om de söker 4 miljoner kronor måste de själva gå in med minst 1,33 miljoner kronor.

Privata vårdgivare med offentlig finansiering kan ansöka. Ställs särskilda krav på dessa?
– Nej, det ställs samma krav på alla sökande.

Hur förväntas ansökande aktörer redovisa användningen av beviljade medel?
– Som i alla våra finansierade projekt ska projektledaren under projekts gång skicka in lägesrapporter och även en slutrapport efter att projektet har tagit slut, där man redovisar hur medlen har använts.

Arbetet sker tillsammans med landstingen och regionerna, meddelar myndigheten på sin webbplats. Innovationsmomentet omfattar sjukvårdsprodukter där fossil plast byts ut mot plast producerad av biopolymerer.
Energimyndigheten/Vinnova har även gett Miljöstyrningsrådet i uppgift att ta fram kravspecifikation/-er för innovationsdrivande upphandling inom sjukvårdsområdet. Mer om detta kommer att presenteras på en workshop som Miljöstyrningsrådet arrangerar i slutet av januari.

Syftet med workshopen är att ge upphandlande myndigheter, leverantörer och forskningen möjlighet att träffas och föra dialog kring förutsättningar för ett antal sjukvårdsprodukter. Workshopens resultat ska ligga till grund för val av produkt/produkter som kravspecifikation ska tas fram för. Ett viktigt mål är att identifiera innovationsviljan hos branschens företag.

Innovationsvänlig upphandling innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten aktivt beaktar möjligheten att det kan finnas produkter baserade på nya innovationer som redan finns på marknaden eller som är så utvecklade att de vid upphandling kan utgöra ett alternativ till etablerade produkter.  Det handlar också om att en upphandlande myndighet eller enhet vid upphandlingen beaktar varor och tjänster som innebär nya lösningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *