Bidragsjobbare kan ge osund konkurrens

Över 73 miljarder skattekronor har betalats ut i anställningsstöd till privata företag de ­senaste fem åren. Men hur pengarna används har aldrig granskats.
Det rapporterar DN Ekonomi (2015-02-09). På senare tid har både fackförbund och arbetsgivarorganisationer slagit larm om att privata företag i till exempel städ-, taxi- och restaurangbranscherna bygger sin verksamhet på att de anställdas löner till delar betalas av staten. Arbetsförmedlingen har dessutom fått kritik i en statlig utredning där myndigheten påstås ha dålig kontroll på huruvida företagen tar in alltför många med anställningsstöd och därmed skapar osund konkurrens.
Vilka företag som utnyttjat bi­dragen och hur mycket pengar de fått är belagt med sekretess. Tryckfrihetsexperten Nils Funcke anser att allmänhetens insyn i hur skattemedel används borde väga tyngre än den enskilde företagarens affärsintressen. Han har svårt att se hur ett företag skulle lida skada för att staten redovisar vilka som fått pengar för sina anställda. ”Jag kan även se att det finns ett samhälls­intresse och behov av transparens för hur pengarna används. I förlängningen kan det ju vara så att företagen använder bidragen på ett felaktigt sätt som hotar konkurrensen och stör marknadsekonomin”, säger Funcke till DN.
Efter den senaste tidens larm har Arbetsförmedlingen inlett en granskning av hur subventionerade anställningar används i taxibranschen. Totalt har statliga myndigheter, kommuner och landsting i Sverige fått över 20 miljarder kronor i anställningsstöd sedan 2010. Uppgifter om vilka statliga aktörer som fått bidrag och hur mycket pengar det rör sig om döljs dock inte av sekretess.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *