Bilden av RUT-företag felaktig och skadlig

Nio av tio RUT-företagare uppger att de är stolta över sitt jobb. Och ännu fler, över 95 procent, anser att de blir positivt bemötta av sina kunder. Det visar en Sifo-undersökning som tagits fram på uppdrag av Företagarna och Offerta.se.
Sifo har på uppdrag av Företagarna och Offerta.se genomfört en undersökning bland över 900 företagare som utför RUT- och/eller ROT-tjänster, den mest omfattande undersökning som någonsin gjorts i denna kategori. I undersökningen framkommer att mer än nio av tio tillfrågade RUT-företagare är stolta över sitt arbete. Och ännu fler, över 95 procent, anser att de blir positivt bemötta av sina kunder. Över 400 av dessa utgörs av företag med högst en anställd, det vill säga i praktiken företag där ägaren själv utför de tjänster som företaget säljer.
– Det här visar en helt annan bild av RUT-företagen än den som ofta målats upp i den politiska debatten kring RUT. De anställdas egna upplevelser ligger långt ifrån påståenden om de skulle befinna sig i underläge eller bli illa behandlade på sin arbetsplats, säger företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.
Forskning på området visar istället att det är just den allmänna debatten som utgör ett av de största arbetsmiljöproblemen för anställda i RUT-företag. I en studie som genomfördes 2012 vid Högskolan i Kristianstad, och som finansierades av Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle, framkom att över var fjärde RUT-anställd upplevde att andra såg ner på deras arbete.
– Bara RUT-avdraget har hittills skapat en bransch med 17 000 anställda. Trots att den privata tjänsteekonomin är en överlägsen motor för att skapa jobb och tillväxt har den politiska debatten helt missat möjligheten att diskutera hur vi bäst främjar kapaciteten i denna bransch, säger Jens Nilsson, vd Offerta.se.
För att främja en framåtsyftande politisk diskussion kommer Företagarna och Offerta.se tillsammans med Almega bjuda in representanter för samtliga riksdagspartier till samtal kring vilka politiska insatser som krävs för att den privata tjänstesektorn ska nå sin fulla potential.
Källa: Företagarna

2 thoughts on “Bilden av RUT-företag felaktig och skadlig

  1. Det märks att Offentliga Affärer inte deklarerat politisk obundenhet, för den här ”artikeln” är ju ren och skär propaganda. Det står ”Av Offentliga Affärer” och sedan ”Källa: Företagarna”. Jag tycker att ärlighet varar längst så ändra gärna ”Av” från er själva för det är uppenbart att det är en lobbyist som skrivit texten.

    1. Tack för kommentar, ”Andreas”! På vilket sätt är artikeln ”ren och skär propaganda”? Vi anger källan öppet och i artikeln anges vilken undersökning som slutsatserna bygger på. Citerad person är angiven. Självklart har du rätt att ha en annan uppfattning än den som beskrivs i artikeln, men det framkommer inte i din kommentar vad du egentligen tycker. Som sagt: ärlighet varar längst… Bo Höglander, redaktionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *