Bilfritt i framtidens städer?

Det pågår en intressant debatt om bilens roll i framtidens städer. Ska de styrande förbjuda all biltrafik eller ska människor även i framtiden kunna röra sig fritt hur de vill resa?
I tidningen Fastighetsägaren den 15 november menade stadsplaneraren och forskaren Alexander Ståhle under rubriken ”Vägen till framtiden är bilfri” att bilstaden är på väg ut och att det är fastighetsmarknaden som kommer att vara den starkaste drivkraften. Ståhle är även vd för konsultföretaget Spacescape. Han påpekar att de städer vi byggt tvingar många att köra bil. Dagens trafik och bilberoende är alltså stadsplanerarnas fel, slår han fast. Han pekar på att drygt en månad efter valet meddelade den vänsterkoalition som nu styr Oslo att all privat fordonstrafik ska förbjudas i den norska huvudstaden. Någon plan för hur detta ska uppnås har inte presenterats och förslaget skapar oro i det lokala näringslivet men applåderas av klimatnördarna.
Den 23 november fick Stahle svar på tal av Anders Ydstedt, rådgivare till företagare och organisationer på Scantech Strategy Advisors. I en artikel med rubriken ”En levande stad har inte råd att välja bort bilen” varnar han för att skrota bilen. I stället bör man satsa på rena, tysta och säkra fordon. Han menar att planeringen av bilfria städer är början på en farlig utveckling – inte minst för värdet på stadens fastigheter.
Anders Ydstedt menar att Ståhle och de politiker han refererar till ”vill styra vår mobilitet och de accepterar inte att människor föredrar att själva bestämma när, från vilken plats, till vilken plats och med vem de ska resa.”
Fastighetsägare som vill fortsätta att göra affärer med människor, snarare än med FN eller borgmästare, gör därför klokt i att fortsätta att anpassa sig efter människors preferenser, menar Anders Ydstedt. Nyligen invigdes Mall of Scandinavia med annonser om tillgång till varma, torra och fria p-platser. Ett logiskt affärsmässigt erbjudande eftersom bilburna kunder konsumerar mer. I Nordstan i Göteborg står de 20 procent bilburna kunderna för 60 procent av försäljningen. En levande stad har inte råd att välja bort bilen, avslutar Anders Ydstedt.
Foto: Gröna bilister.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *