Billigare lab­tjänster med upphandling

Med upphandling och möjlighet för vårdgivare att välja leverantör av medicinska laboratorietjänster kan kostnaderna minskas betydligt. Det menar Konkurrensverket som har gjort en kartläggning.

Kartläggningen är ett led i Konkurrensverkets uppdrag att utöva tillsyn över lagen om valfrihetssystem, LOV. Rapporten har titeln ”Konkurrens inom laboratorietjänster”.

– Den kartläggning vi har gjort visar att priserna är tydligt lägre i de fall där laboratorietjänster har upphandlats. I de fall det är möjligt bör fler landsting följa efter och införa valfrihetssystem för sådana tjänster. Då kan mer pengar frigöras för en bättre vård, säger generaldirektör Dan Sjöblom vid Konkurrensverket.

Ett exempel från rapporten visar att en så kallad CRP-analys (vanlig vid infektioner) i det dyraste landstingsområdet, Örebro, kostar 33,57 kronor. I Stockholm, där en upphandling av laboratorietjänster gjorts, är kostnaden bara 4,31 kronor för samma analys.

Konkurrensverket riktar nu ett antal rekommendationer till landstingen när de överväger hur de ska hantera laboratorietjänster:

• Anpassa laboratorierna även till primärvårdens behov – inte enbart sjukhusvården.

• Konkurrensutsättning genom upphandling är en nyckelfaktor till lägre priser.

• Upphandling leder även till tydligare kvalitetskrav.

• Landstingens krav på IT-system påverkar möjligheterna för laboratorier att etablera sig.

• Skapa konkurrensneutralitet mellan olika laboratorier, till exempel samma krav på ackreditering.

– Jag hoppas att fler landsting ska följa efter och använda sig av de möjligheter som en konkurrensutsättning ger. Till exempel Skåne är en region som har bra förutsättningar att genomföra en upphandling och införa ett valfrihetssystem, säger Leif Nordqvist, projektledare på Konkurrensverket.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *