Björklund vill se resultat

När får de senaste årens stora reformer på skolområdet effekt i kunskapsresultaten? Det ska en särskild utredare titta på.

Under de senaste årtiondena har kunskapsresultaten sjunkit i den svenska skolan. Detta framgår bland annat av den årliga betygsstatistiken, av Skolverkets utvärderingar samt av resultat från internationella kunskapsstudier som TIMSS och PISA.

Regeringen har därför under de senaste åren påbörjat arbetet med att lägga om svensk skolpolitik.

– Att förändra skolan tar tid. Inför man en skatteförändring, till exempel ett RUT-avdrag, börjar folk använda det från dag ett. Men en ny lärarutbildning eller en ny läroplan tar ett tag innan det får effekt ute i klassrummen, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Utredare blir professor Per Thullberg, före detta generaldirektör för Skolverket. Han ska redovisa den del av uppdraget som rör de nu genomförda reformerna den 30 april 2013 och lämna en slutredovisning senast den 29 november 2013.

Källa: Utbildningsdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *