Björn Bergström ny ordförande i SOI

Sveriges offentliga inköpare (SOI) har nyligen haft sin årsstämma. Stämman engagerade över 600 deltagare som träffades i Västerås under två intensiva dagar. På stämman valde föreningen även en ny ordförande för de kommande två åren, Björn Bergström.

Björn Bergström arbetar till vardags på Sveriges riksbank som upphandlingsansvarig.

– Det är ett stort förtroende att ha blivit tillfrågad om att vara ordförande för en förening som SOI, säger han.

– SOI har under de senaste åren haft en god medlemstillväxt och består nu av mer än 1200 medlemmar. Föreningen har aktivt deltagit i de senaste årens offentliga utredningar inom upphandlingsområdet och har även tagit fram en certifiering av upphandlares kompetens. Certifieringens syfte är att visa på enskilda personers kompetens, men även att etablera en målbild för hur en strategisk upphandlares kompetens bör se ut.

– Jag tackade ja till uppdraget av två anledningar. Offentlig upphandling är ett mycket spännande område, där jag har ett stort personligt engagemang. Det är även så att SOI utgör en positiv kraft inom området, med en grundläggande syn på offentlig upphandling som en affärsprocess som ska leda till en utveckling av den offentliga verksamheten. Genom att arbeta som ordförande i föreningen hoppas jag kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling inom området. Såväl för den offentliga upphandlingen i stort som för våra medlemmar!

Övriga ledamöter i SOI: styrelse är:

Helena Brynolfsson, PostNord AB (ny i styrelsen)

Martin Magnusson, Landstinget Värmland (ny i styrelsen)

Lill Sandberg, Sollentuna kommun

Louise Strand, Region Skåne (ny i styrelsen)

Fredric Kilander, Östersunds kommun (ny i styrelsen)

Egil Nyhlén, Umeå kommun

Thomas Karlsson, Falun Borlänge-regionen AB

Eva-Lotta Löwstedt-Lundell, Sveriges Radio Förvaltnings AB

Madelene Winbo, Varbergs kommun

Susanne Ekman, Tiohundra AB (landstinget)

Om SOI:
SOI – Sveriges Offentliga Inköpare, är en allmännyttig och ideell och förening som bildades i november 1979 med medlemmar verksamma inom området offentlig upphandling. Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till närmare 1 250. Föreningen är en medlemsorganisation vars ändamål är att aktivt verka för utveckling och effektivisering av den offentliga upphandlingen och hela inköpsprocessen. Detta sker bland annat genom att stödja medlemmarnas kompetensutveckling, genom opinionsbildning, debatter och remissyttranden. Viktiga inslag för att nå föreningens mål är engagemang och medverkan i lokala, regionala och nationella nätverk samt genom dialog och samverkan med berörda myndigheter och branschorganisationer. SOI medverkar till att offentliga medel används på ett effektivt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *