Bli en skicklig presentatör

Tillhör du dem som inte är bekväm i rollen som presentatör men kanske ändå måste prata inför andra för att det ingår i ditt yrke? Gösta Palmqvist delar med sig av sina bästa råd.

Tänk dig att kunna överraska dina kollegor och medarbetare med att stå trygg inför dem och, om inte trollbinda, så i alla fall få dem intresserade av och nyfikna på vad du har att säga.

Det är fullt möjligt! Gösta Palmqvist, instruktör på Inlär i Väst AB, vet och har hjälpt 10 000 deltagare att bli bättre på presentationer. Metoden är enkel och går ut på att du helt sonika får träna dig på att tala inför grupp.

– Det handlar inte om retorik i egentlig mening. Det jag arbetar med handlar mer om att våga – om fobi och självförtroendeträning, säger Gösta Palmqvist.

Vad är det som driver dig till att inspirera andra?

– Incitamentet för mig är väl, liksom för alla andra, att vara behövd och att vilja gör någonting för andra. Det kommer fram folk till mig och säger; Du den där endagsträningen jag gick hos dig, den innebar att jag fick tummen ur. Någon annan har sagt; Kursen hade en jävla betydelse för mig!

Utmana rädslan –
du duger som du är

– Jag har förfinat innehållet under 10 000 deltagares gång och alla har de varit en del i utformningen av kursen.

– En betydelsefull ingrediens är att deltagarna ger varandra positiv respons och det verkar som det väcker någonting inom människorna, att de duger som de är på något vis, säger Gösta Palmqvist.

Han har själv en gång i tiden känt sig obekväm inför uppgiften att hålla i presentationer.

– Jag var datachef på en byggfirma, vilket innebar att jag skulle stå inför ledningsgruppen och motivera kostnaderna för data-avdelningen. Jag tyckte verkligen att det var pest och gick då en kurs i att stå inför grupp, vilket innebar en stor förändring för mig.

– Jag gick ifrån att tycka det var pest, till att till och med tycka det var roligt att förbereda mig att tala inför andra, så jag vet av egen erfarenhet vad det gör med människor, och tror att det i stort sätt är lika för alla.

En kurs för alla
Efter att ha konstaterat att det var så enkelt, lämnade Gösta Palmqvist så småningom datavärlden för att istället förkovra sig i och arbeta med personlig utveckling. Han har sedan dess hållt i många kurser och för vitt skilda deltagare.

– Jag skulle vilja säga att alla kan ha nytta av kursen. Det kommer till och med estradörer som är kanonbra inför grupp, men de säger att det ibland blir platt och de vet inte varför.

 

Att lyckas med en presentation
Ditt röstläge, att du är påläst, inlevelsefull och flexibel bidrar till att göra en presentation bra. Likaså är budskapet, längden och hur du inleder viktiga ingredienser för att du ska lyckas nå fram till och tillfredsställa dina åhörare.

Lathund för en lyckad kort presentation
1 Berätta en självupplevd händelse
2 Gå rakt in i den
3 Ha inlevelse
4 Mana till handling

Minnesramsa över vårt solsystem
Om du memorerar den här stapeln kan du sedan solen och planetsystemet i rätt inbördes ordning. Tekniken kan med framgång användas för att förbereda en längre presentation.
På en stor gul ryamatta, står det en vit Ford Mercury. I bilen sitter den vackra Venus med en jordkocka i sitt hår. På jordkockan springer ett marsvin med en stor skylt i gapet. På skylten står det Djupet. Det ryker om skylten, för den är svedd av en låga som kommer från en raket som det står SATURNUS på med stora bokstäver. Längst upp på raketens nos balanserar en kokande gryta. På grytan står det Uran med blinkande bokstäver. I grytan sitter havsguden Neptunus med en treudd i handen. Spetsad på treudden är seriehunden Pluto och i Plutos svans är en iskub fastfrusen.

– Den äldste deltagare jag haft var 72 år. På min fråga om vad som fick honom att gå den här träningen svarade han; Allt går alltid att göra bättre, berättar Gösta Palmqvist. Han arbetar mycket ute på företag och håller träning för till exempel säljare.

Självförtroende med minnesteknik
Han anpassar träningen något när det gäller företag men i princip är det en standardkurs. Under utbildningen får du lära dig användbara tekniker och tips som du kan använda i ditt arbete såväl som i din vardag.

Du får bland annat lära dig vad som är viktigt att tänka på när du håller en presentation och vad som gör den effektiv. Hur du engagerar, blir lyssningsvärd och trovärdig. En självupplevd historia är ett exempel på en bra intresseväckare som fångar publiken. Och när du själv tror på det du säger blir du mer engagerad – ett tips för att bli mer trovärdig hos lyssnaren.

Du får också lära dig fantastiska minnestekniker, exempelvis att bygga så kallade minnesstaplar. I korthet går det ut på att skapa inre bilder som hänger samman med varandra. Desto starkare och mer överdrivna bilderna är, till form och färg, dessto bättre fastnar de i minnet, speciellt bilder om sex och blod.

Sammanhängande fungerar bilderna som minnesstöd, limmet som håller ihop det du ska säga och hjälper dig att få struktur på din presentation.

Att komma ihåg vad du ska säga och få ordning på det du vill förmedla, utan att riskera att tappa bort dig, inger trygghet. Att minnas är således viktig för självförtroendet.

Med dessa tekniker till ditt förfogande, tillsammans med positiv respons på din egen träningsinsats, stärker du ditt självförtroende och har möjlighet att utvecklas och bli en skickligare presentatör.

Under rubriken Våga tala i grupp! kan du läsa om undertecknads egen upplevelse av sin träning i att tala inför grupp.

Mona Sundquist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *