Anställ fler med funktions­nedsättning

Personer med funktionsnedsättning är den grupp som har allra svårast att komma ut i arbete. I en ny enkätundersökning från Handisam med svar från 275 myndigheter uppgav endast drygt fyra av tio att de gjort generella åtgärder för att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få en anställning.

Närmare hälften, 45 procent, av totalt antal inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning har varit utan jobb i mer än tre av de senaste tio åren. Det skriver Arbetsförmedlingen i sin senaste arbetsmarknadsprognos som presenterades i veckan.

Åtgärder som myndigheterna bör göra handlar till exempel om förbättringar i arbetsmiljön och den fysiska miljön, till exempel att anpassa lokalerna så att de går att använda för den som använder rullstol.

– Sverige åldras. En större del av befolkningen ska försörjas av en allt mindre del. För att klara av framtidens utmaningar måste alla människors kompetens tas tillvara. Därför är det viktigt att staten visar vägen och föregår med gott exempel. Inte minst för att kommuner, landsting, regioner och näringslivet i större utsträckning ska ta sitt ansvar, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Nio av tio myndigheter nyanställde ifjol. Av dem var det bara drygt 14 procent som anställde någon med en funktionsnedsättning som har behov av anpassning från arbetsgivaren.

– Fler måste se möjligheterna och vinsterna i att ha en mångfald på sin arbetsplats. Att anställa personer med funktionsnedsättning handlar inte bara om att hjälpa någon från utanförskap till en arbetsgemenskap. Det handlar också om att stärka sin arbetsplats och få den att mer likna hur samhället ser ut i stort, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Källa: Handisam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *