Bolagsform utan vinst lockar inte

Bolagsformen ”aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB)” lockar inte vårdföretag. Det rapporterar Dagens Medicin i sitt nyhetsbrev.
Inte ett enda SVB-bolag är verksamt inom sjukvården, eftersom bolagsformen enligt undersökningar inte ger företagen några fördelar.
Forskaren Karl Palmås vid Chalmers tekniska högskola har jämfört de svenska SVB-bolagen med de mer framgångsrika motsvarigheterna i Storbritannien och USA. En slutsats han drar är att den svenska varianten misslyckats för att det inte skapats någon stödstruktur kring den nya bolagsformen. Det finns inga incitament för en samhällsentreprenör att välja den formen. Företagsformen SVB kom till 2006 tillsammans med den så kallade stopplagen, som föreskrev att privatvård inte fick bedrivas i vinstsyfte. Året därpå bildades 13 SVB-bolag och förra året var antalet uppe i 76, enligt en rapport beställd av Almega från revisionsföretaget KPMG. Knappt 50 av dessa företag redovisade omsättning och inget bedriver offentligt finansierad sjukvård.
I KPMG-rapporten framförs kritik mot SVB-bolagen. Till exempel får inte ägarna någon eller endast begränsad möjlighet att få investerad tid, kunskap och kapital återbetalt. När man säljer SVB-företag finns problem med att få avkastning på det värde som bolaget genererat.
Regeringens kommande utredning om vinster i välfärden har i uppdrag att undersöka hur SVB-bolag eller andra nya bolagsformer kan användas i välfärden. I uppdraget ingår även att utveckla ”en nationell strategi för en idéburen vård”.
Men varken Vårdföretagarna eller Famna, intresseorganisationen för idéburna aktörer, har några medlemmar som är SVB-bolag. ”Intresset för bolagsformen har varit obefintligt”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna, till Dagens Medicin. Generalsekreterare Lars Pettersson på Famna uppger att deras medlemmar inte noterat några fördelar med bolagsformen. Den ger till exempel inga nya investeringsmöjligheter. Vid en likvidation av ett sådant aktiebolag får ägarna tillbaka insatt kapital och en mindre del av vinsten. ”Övervinster” går till Allmänna arvsfonden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *