Borås kommun hämmar konkurrensen

Förbjud Borås kommuns servicekontor att sälja mark- och anläggningsentreprenadarbeten till andra än kommunen själv. Det menar Konkurrensverket som nu stämmer kommunen i domstol.

Pressmeddelande

Det är delar av den verksamhet som Borås kommuns förvaltning Servicekontoret bedriver som Konkurrensverket har invändningar mot och vill stoppa. Servicekontoret säljer idag tjänster i form av mark- och anläggningsentreprenadarbeten till privata kunder och närliggande kommuner. Detta strider mot kommunallagen och konkurrensreglerna, anser Konkurrensverket.

– Vi går nu till domstol för att tydliggöra reglerna och stoppa kommunen från att driva verksamhet som är negativ för konkurrensen, för småföretagande och i slutänden för konsumenterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Servicekontoret har, enligt Konkurrensverket, en rad konkurrensfördelar jämfört med privata aktörer. En kommunal förvaltning finansieras till exempel med skattemedel och kan inte gå i konkurs. Vidare får Servicekontoret direkttilldelade uppdrag från kommunen och är inte lika säsongs- och konjunkturberoende som privata företag.

Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt och begär att domstolen förbjuder Servicekontoret i Borås att sälja mark- och anläggningsentreprenader till andra än den egna kommunen. Om Borås inte följer domstolens beslut vill Konkurrensverket att kommunen ska kunna få betala tre miljoner kronor i vite.

– Många kommuner bedriver verksamhet för att stimulera företagsamhet och lokalt näringsliv. Om man har en sådan ambition rimmar det dåligt med att samtidigt bedriva näringsverksamhet på ett otillbörligt sätt. Det försvårar etablering och drift av privata företag, säger Dan Sjöblom.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *