Böter för stor statlig aktör

Det statliga bolaget Akademiska Hus ska följa lagen om offentlig upphandling när det köper in varor och tjänster. Det har Förvaltningsrätten i Umeå beslutat.
Bolaget döms nu att betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift/böter för en otillåten direktupphandling, rapporterar Konkurrensverket på sin webbplats
Domen är den första i ett mål om upphandlingsskadeavgift där det prövats om Akademiska Hus är skyldigt att följa lagen om offentlig upphandling vid sina inköp. Statliga Akademiska Hus har under 15 års tid vägrat rätta sig efter Konkurrensverkets och den tidigare tillsynsmyndighetens bedömningar att bolaget omfattas av lagen om offentlig upphandling.
Akademiska Hus är helägt av svenska staten och har, i strid med Konkurrensverkets bedömning, ansett att bolaget inte är skyldigt att genomföra sina upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling.
Den aktuella upphandlingen gällde byggnation vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, ett kontrakt värt cirka 39 miljoner kronor.
Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom menar att målet är principiellt viktigt. Därför är det glädjande att domstolen har gått helt på Konkurrensverkets linje i samtliga frågor, anser han.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *