Bråttom avskaffa LOV-tvång

Regeringen har bråttom med att avskaffa lagen som gör det obligatoriskt för landstingen att erbjuda patienter valfrihet i primärvården genom att tillämpa LOV, lagen om valfrihetssystem. Ett remissmöte hålls den 30 oktober, men flera berörda organisationer är inte inbjudna.
Varken Vårdföretagarna eller Svenskt Näringsliv har blivit inbjudna, enligt tidningen Dagens Medicin. Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius säger sig ha blivit mycket förvånad över att de inte fanns på remisslistan.
– Jag utgår från att det är ett missförstånd, vi brukar vara kallade om frågor som berör vårdföretagen, säger han till Dagens Medicin.
På regeringskansliet uppger man att Almega är inbjudna och att Vårdföretagarna är en del av den organisationen.
Överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet ska slopa obligatoriet för landstingen att erbjuda alla patienter valfrihet i primärvården genom att tillämpa lagen om valfrihet, LOV. Anledningen till brådskan är att man redan den 1 januari 2015 vill kunna slopa LOV-obligatoriet. Enligt den remisspromemoria som skickats till drygt 30 remissinstanser föreslår Socialdepartementet att landstingen själva ska få besluta om de vill ha LOV i primärvården och att alla utförare i princip ska behandlas lika. Ersättningen från landstingen ska följa invånarnas val av utförare.
Som skäl till lagändringen ange S-MP-regeringen att obligatoriskt vårdval ”inskränkt det kommunala självstyret” och att skattemedlen gått till patienter och områden som inte bäst behöver dem.
Departementsrådet Olivia Wigzell på socialdepartementet har kallat myndigheter, landsting och intresseorganisationer till remissmötet den 30 oktober

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *