Bredband når inte all landsbygd

Cirka hälften, 45 procent, saknar snabbt bredband på landsbygden i Sverige. Det visar rapporten ”Sverige inte helt uppkopplat 2025”, som tagits fram av riksorganisationen Hela Sverige ska leva tillsammans med bredbandsbyggaren IP-Only.

– Det är helt nödvändigt med en god digital infrastruktur. Du måste vara uppkopplad idag oavsett om det är som privatperson, företagare, organisation, förening eller myndighet, förklarar Terese Bengard, verksamhetschef på riksorganisationen Hela Sverige ska leva, när OFFENTLIGA AFFÄRER intervjuar henne. Se hela intervju nedan.

Når inte regeringens mål
Rapporten visar  att 16 av landets 21 regioner riskerar att aldrig nå regeringens målsättning för bredbandsutbyggnaden. 87 procent av hushållen har tillgång till snabbt bredband, vilket betyder drygt 800 000 färre uppkopplade svenskar än regeringens mål. Mest kritiskt är det på landsbygden.

Rapporten avslöjar bland annat tre kritiska punkter om regeringens bredbandsstrategi:

  • Landsbygden är den stora förloraren
  • Regeringens vilja är för låg – och har gammaldags syn på infrastruktur
  • Det långsiktiga bredbandsmålet förvirrar – verkligheten är värre än vad siffrorna visar

Intervju med verksamhetschefen
Här följer intervjun (genomförd via e-post) med Terese Bengard, verksamhetschef på riksorganisationen Hela Sverige ska leva. 

Terese Bengard.

Vilka förhoppningar har ni på ökade anslag till bredbandsutbyggnad på landsbygden?
– Om regeringen är seriös med sitt mål att vi ska ha ett bredband i världsklass så måste det till mer investeringar och stödmedel. Det gäller också om vi ska nå de uppsatta målet. Så mina förhoppningar är starka att man ska göra det som krävs för att nå den ambition man själv satt upp. 

Har ni redan nu fått några redaktioner på rapporten?
– Inte på rapporten men på innehållet i pressmeddelandet. Vi hoppas också att landsbygdsministern ska ge sina reflektioner under morgondagens webbinarium.   

Med tanke på den pandemi som vi gått igenom och äntligen är på väg ut ur, vad kan man dra för slutsatser när det gäller fortsatt digitalisering och beredskap inför kommande kriser?
– Att det är helt nödvändigt med en god digital infrastruktur. Du måste vara uppkopplad idag oavsett om det är som privatperson, företagare, organisation, förening eller myndighet. Vi kommer fortsätta utveckla digitala tjänster och plattformar och en grundförutsättning för att kunna använda dessa är att det finns digital infrastruktur till alla i hela Sverige. 

Något i övrigt som du vill tillägga?
– Förutom att man riskerar att missa bredbandsmålet i 15 av 21 regioner så är det lite lurigt med det långsiktiga bredbandsmålet för 2025, för det utgår från att man har snabbt bredband i ”absolut närhet”. Det kan innebära att du är med i statistiken, trots att det i många fall är omöjligt kan få bredband på grund av för stora kostnader. Det är viktigt att komma ihåg att på landsbygden är man oerhört långt från regeringens bredbandsmål. Där har endast 55 procent snabbt bredband.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *