Bredd och djup i programutbud

För alla som följer området offentlig upphandling blir årets Almedalsvecka något av ett Eldorado. Paneldebatter, aktuella teman och fördjupande seminarier står på programmet när Offentliga Affärer mobiliserar i Visby 30 juni till 6 juli. Flertalet av de tyngsta namnen och mest betydelsefulla aktörerna medverkar.
Det blir rivstart redan första dagen med ett digert seminarium om statens ansvar för den goda affären. Den offentliga upphandlingen uppgår uppskattningsvis till mellan 550 och 600 miljarder kronor, vilket är nästan en femtedel av Sveriges BNP. Samtidigt ökar medborgarnas möjligheter att ställa krav på att upphandlingarna ska fylla etiska och miljömässiga krav. Genom digitaliseringen av offentlig sektor skapas nya möjligheter som innebär att den offentliga upphandlingen skulle kunna spara nära 60 miljarder kronor om köparna arbetade mer strategiskt med sina inköp, vilket samtidigt skulle ge möjlighet att styra mot hållbarhetsfrågor.
Åsa Revland, SAS Institute, arbetar med strategisk inköpsstyrning och beslutsstöd med avancerad analys. I seminariet Statens ansvar för den goda affären kommer hon och de medverkande att visa exempel från både Sverige och Danmark, där man kommit mycket längre i digitaliseringen, vilket skapar helt andra förutsättningar för att implementera miljökrav eller uppnå andra uppsatta mål med inköpsverksamheten.
– Jag skulle önska att man införde elektroniska fakturor för all handel i offentlig sektor. Idag är det för stort fokus på e-handel, som tar mycket resurser i anspråk. Det finns betydligt bättre och snabbare vägar till besparingar och hållbarhetsmål, säger Åsa Revland till Offentliga Affärer.
Hon lovar att man kommer att peka på både utmaningar och möjligheter kring hur man effektivt kan styra mot klimat- och miljömål i offentlig upphandling. Under seminariet ges exempel på hur det går att skapa de rätta förutsättningarna för att möta både ekonomiska och hållbara krav.
Seminariet följs av ett panelsamtal där Anders Wijkman, ordförande i Upphandlingsutredningen, numera ordförande i Global Utmanings kansliråd, medverkar, samt Eva-Lotta Löwstedt-Lundell, ordförande för Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, med flera representanter från både offentlig sektor och näringsliv. För själva seminariedelen står Niclas Ihrén, MSc, Lic Eng, Director of Strategy, Respect och Åsa Revland, Rådgivare Offentlig Sektor, SAS Institute. Samma arrangör står också för ett seminarium dagen efter, men då sätts strålkastarljuset på de svenska kommunerna.
Hur internet bryter ner barriärer och suddar ut gränser och påverkar samhället
Teknikutvecklingen går rekordsnabbt och den digitala revolutionen förändrar samhället i grunden. Organisationer, myndigheter och företag agerar idag på en global arena där spelreglerna är helt förändrade. Vad ska man tänka på för att agera rätt? Hur kan man bäst dra nytta av trenderna kring kommunikation och konsumentmakt? Martin Deinoff, Senior Vice President, Creuna AB, kommer att utveckla detta i ett av seminarierna.
Välfärdstjänster och andra allmännyttiga uppdrag och hur dessa ska upphandlas är en fråga som tycks hetare än någonsin detta valår. EU har i de nya direktiven lämnat större utrymme för varje medlemsland att reglera upphandlingsskyldigheten av allmännyttiga uppdrag. Vilken väg bör den svenska lagstiftaren välja och varför? På detta seminarium bjuds besökaren på en förhoppningsvis het debatt med några av experterna på området; Helena Rosén Andersson, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Mattias Sylwan, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Ulrica Dyrke, Jurist, Företagarna och Ellen Hausel Heldahl, särskild utredare om valfrihet för välfärdstjänster.
Ett område som kan förväntas öka med det höjda gränsbeloppet är direktupphandling. ”Direktupphandling – frihet under ansvar?” lyder titeln på ett seminarium som Colligio är ansvarigt för. Claes Aldurén, Colligio AB och Stefal Elg, Sakkunnig, Colligio AB medverkar. Med andra ord, två av de mest namnkunniga och erfarna aktörerna inom offentlig upphandling sedan LOU infördes i svensk rätt. De menar att med mer av frihetsgrader för några tusen offentligt styrda organ kan flera spännande framtidsbilder målas upp. Men frågan är: kommer den lokala politiska välviljan att skapa ökat utrymme för ”rätt” företag? Är tidsvinsten för en direktupphandling jämfört med förenklat förfarande så stor som regeringen tror?
Affärsmässiga upphandlingar genom förhandling och innovationspartnerskap
Varför inte bevista ”Affärsmässiga upphandlingar genom förhandling och innovationspartnerskap”. Offentliga Affärer har rapporterat om lyckade partnerskap och här får man ännu mer kött på benen. Hur kan man skapa innovationspartnerskap för affärsmässiga upphandlingar? Hur ska man förhandla? Expertpanelen reder ut begreppen och ger svaren på hur affärsmässiga upphandlingar utifrån de nya EU-direktiven kan genomföras. Eva Sveman, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Catharina Piper, Senior Counsel, Advokatfirman Lindahl, Stefan Holm, Näringspolitisk expert, Almega och Björn Bergström, Enhetschef på enheten för upphandlingsstöd, Konkurrensverket är den namnkunniga panel som medverkar.
Detta är enbart ett axplock av det programutbud som Offentliga Affärer bjuder på under 2014 års upplaga av Almedalsveckan.
Vill du se samtliga programpunkter? Klicka här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *