Brev- och paket­förmedlings­tjänster

Fem leverantörer har fått teckna avtal på de två ramavtalen, som är värda totalt cirka 800 miljoner kronor per år och motsvarar minst 259 miljoner försändelser.

I oktober 2010 annonserade Skatteverket de två upphandlingarna brev- och paketförmedlingstjänster för staten.

Detta ramavtalsområde omfattar ett basutbud inom området brevförmedlingstjänster för staten. Upphandlingen delades in i fyra nivåer; Hela Sverige, Riksnivå, Lokal nivå samt Utrikes nivå. Varje myndighet avropar från den ramavtalsleverantör som har avtalet och utifrån sitt behov.

För att främja konkurrensen valde Skatteverket att dela upp upphandlingen i 26 olika anbudsområden, beroende av kapacitet och geografiskt täckningsområde. Åtta företag inkom med anbud i upphandlingen av brevförmedling och fem av dem fick avtal.

Med ramavtalet för paketförmedlingstjänster kan myndigheterna avropa:
Inrikes paket, (expresspaket och DPD företagspaket 16.00).
Utrikes paket med snabbast möjliga leveranstid,(DPD Utrikes).
Utrikes paket, med längre leveranstid än anbudsområde 2, (DPD Utrikes).

Dessutom ingår tilläggstjänster:
Postpaket Inrikes
Postpaket Utrikes
Hempaket
DPD Företagspaket 12.00
Bud/distributionstjänst ”P.EX. Bud”
Pallgodstjänst ”PALL.ETT” (inrikes)

Två företag lämnade anbud på paketförmedling, men endast ett anbud tog sig vidare efter kvalificeringsfasen och fick därmed avtal inom samtliga anbudsområden.

Omsättning
De två ramavtalen är värda totalt cirka 800 miljoner kronor per år och motsvarar minst 259 miljoner försändelser.

Giltighet
Ramavtalets giltighetstid är fram till mars 2013, med möjlighet till förlängning till mars 2015. Kammarkollegiet har inträtt om part i Skatteverkets ställe från och med avtalets ikraftträdande.

Leverantörer
Ramavtalet för brevförmedlingstjänster träffades mellan Skatteverket och fem leverantörer.
Bring Citymail Sweden
Kiruna Mail AB
Luleå Mail AB
Posten Meddelande AB
Postmästaren i Hälsningland AB

Ramavtalet för paketförmedlingstjänster träffades mellan Skatteverket och en leverantör.
Posten Logistik AB

Kontakt
Gunilla Lannestedt
Ramavtalsansvarig Kammarkollegiet
Tel: 08-7000762
gunilla.lannestedt@kammarkollegiet.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *