Brist på digital kompetens

Ansvaret för teknikutvecklingen och digitaliseringen behöver ägas och tas på ledningsnivå, även om underleverantörer kontrakterats — annars kommer tekniken och digitaliseringen att ifrågasättas allt mer av patienter som tappat tilliten till sjukvårdssystemet.
Det menar Håkan Nordgren, specialist i barnmedicin, skärgårdsläkare och e-hälsokonsult. I en debattartikel i Dagens Samhälle (2019-02-20) tar han bland annat upp läckaget av privata vårdsamtal till 1177 Vårdguiden.
– Orden för att beskriva det som avslöjats räcker inte till och känns lätt som floskler, konstaterar han.
Han vill inte förminska ansvaret hos företaget som var involverat i rådgivningen på 1177 eller företaget som äger servern där samtalen lagrades. Ändå vill han peka på två aktuella fenomen som har stor bäring som delförklaring till haveriet.
Bristande förståelse i ledningen
Det första är bristerna i ledningarnas digitala kompetens och hur man hanterar it och it-säkerhet. Håkan Nordgren skriver: ”It-säkerhet ses ofta som något som ska hanteras utanför ledningsgruppen, och ibland bara som kostnadsdrivande och besvärligt. Vi har det senaste året sett ett antal generaldirektörers bristande förståelse och intresse för it-säkerhet i synnerhet, och konsekvenserna därav – där det senaste fallet rörde Svenska Kraftnät.”
Brister hos leverantör
Det andra, menar han, rör bristande ansvar i underleverantörskedjor i exempelvis färdtjänst, byggindustri och modeindustri – där underleverantörerna ibland betalar slavlöner eller frånsäger sig rimligt arbetsmiljöansvar.
”Bristande krav på underleverantörerna blir tydliga, liksom påfallande ofta också avsaknaden av uppföljning på de krav som ändå ställts, där huvudansvariga är snabba med att peka på underleverantörens ansvar och svårigheten med att följa upp kontraktsvillkoren.” 
E-förvaltningsdagarna
På eFörvaltningsdagarna som är är Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation, kommer denna problematik att tas upp. Programrådet träffas i början av året för att ta fram ett program som är särskilt anpassat för personer som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.