Broar i trä bra för klimatet

Bara en bråkdel av de broar vi bygger i Sverige är träbroar, trots att vi vet att konstruktioner i trä har stora miljö- och klimatfördelar och att moderna broar i trä lever upp till alla krav på funktion, kvalitet och livslängd.
– Varför är det så, undrar Johan Fröbel, Svenskt Trä, i en artikel i Göteborgs Posten (GP) och svarar att ”vanan och traditionen i Sverige har säkert en stor betydelse, men att vi byggt broar i stål och betong under hela 1900-talet är inget skäl att fortsätta med det”.
Förfinad teknik
Enligt Johan Fröbel har leverantörerna av träbroar utvecklat och förfinat sina tekniker och produkter under flera decennier och lever i dag upp till alla moderna kvalitets- och funktionskrav på broar.
– Förväntad teknisk livslängd eller underhållskostnader är inte heller det relevanta argument mot träbroar, menar debattören.
Exempel i Gisslaved
I Gisslaved finns en 47 meter lång vägbro i limträ över ån Nissan. Den är Sveriges längsta fritt spännande vägbro i trä med två körfält i vardera riktningen. En av orsakerna till att bron byggdes i trä är att konstruktionen kunde göras lättare och därför lämpar sig bättre för att använda vid vattendrag.
– Montaget över Nissan var en av utmaningarna i projektet. En annan att det är dåligt med utrymme på platsen och att logistiken därför var tvungen att fungera exakt, förklarade leverantörens projektledare Stefan Bergström när bron invigts 2013.
Livslängd: 80 år
Företaget som tillverkat och levererat bron är Moelven i Töreboda. Brons livslängd är beräknad till 80 år, vilket framför allt beror på det skyddande höljet och bra avrinningszoner för vatten.
– Luftspalter och avrinningszoner hjälper till att hålla limträet torrt, menar Stefan Bergström.
Källor: GP, Svenskt Trä, Moelven.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.