Pengar till innovations­upphandling

För att driva på arbetet med innovationer och stötta nya jobb och tillväxt satsar regeringen 24 miljoner kronor i höstens budget på offentlig innovationsupphandling, skriver Maud Olofsson i en debattartikel.

– I Sverige måste vi arbeta för att offentlig upphandling mer än idag blir en drivkraft för innovation. Som ett led i det arbetet satsar regeringen i höstens budget 24 miljoner under 2011 och därefter 9 miljoner årligen på att stötta förmågan till offentlig innovationsupphandling, skriver Maud Olofsson i ett debattinlägg i tidningen Dagens Samhälle.

– Regeringens beslut ligger i linje med slutsatsen från Innovationsupphandlingsutredningen (SoU 2010:56) om behov av ökad kunskap och förändrade attityder hos offentliga aktörer för att stärka efterfrågan på nya och bättre lösningar som drivkraft för innovation. Idag utformas statliga och kommunala upphandlingar för ofta på ett sätt som håller oss kvar i det gamla och invanda. När alltför begränsande krav ställs på beprövade lösningar och lägsta pris blir det svårare att beakta det nya. Då riskerar vi att gå miste om innovationer som både kan fylla samhällets behov bättre, skapa nya jobb och ge nya exportmöjligheter.

Läs debattartikeln i sin helhet hos regeringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *