Budgetsaldot för 2014 blev ett underskott

Budgetsaldot för 2014 blev ett underskott på 72,7 miljarder kronor. Det är en förbättring med 58,2 miljarder kronor jämfört med 2013.
Inkomsterna blev preliminärt 790,1 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än 2013. Skatterna har ökat med 25,3 miljarder kronor medan övriga inkomster, främst inkomster av försåld egendom, har minskat med 25,7 miljarder kronor. Någon försäljning av aktier har inte skett under 2014, till skillnad från 2013 då regeringen sålde aktier i bland annat Nordea.
Totala utgifter minskar på grund av lägre utlåning
Utgifterna uppgår preliminärt till 862,8  miljarder kronor, vilket är 58,6 miljarder kronor lägre än föregående år. Det lägre utfallet beror främst på att Riksgäldskontorets nettoutlåning minskat med 74,2 miljarder kronor under 2014. Under 2013 lånade Riksgäldskontoret ut knappt 104 miljarder kronor till Riksbanken, vilket innebar en betydligt högre nettoutlåning än under 2014. Även statsskuldsräntorna har minskat med 13 miljarder kronor.
De takbegränsade utgifterna ökar 2014
Årets takbegränsade utgifter uppgår till 1 094,5 miljarder kronor, vilket är 27,2 miljarder kronor högre än 2013. Ökningen förklaras av högre utgifter på flera olika utgiftsområden, främst Allmänna bidrag till kommuner, Avgiften till EU samt Integration och jämställdhet. Marginalen till utgiftstaket blev preliminärt 12,5 miljarder kronor.
Det utfall som nu finns tillgängligt bygger på de statliga myndigheternas inrapportering efter utgången av december månad. Det kommer att justeras något i samband med att myndigheternas bokslut och årsredovisning för staten färdigställs. Ekonomistyrningsverket överlämnar det definitiva utfallet för statens budget till regeringen den 13 mars 2015.
Källa: Ekonomistyrningsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *