Bullermätare populär app

Arbetsmiljöverket har lanserat en app – en bullermätare för iPhone. Med den kan du mäta bullernivån på arbetet.

Appen består av en decibelmätare som mäter ljudnivån i realtid med tydlig grafik och en kalkylator där användaren bland annat kan räkna ut hur mycket buller man totalt utsätts för under en 8-timmarsdag. Dessutom innehåller appen information om buller och kravvärden för ljudnivån, samt en direktlinje till Arbetsmiljöverket för att få mer information om bullerfrågor.

Applikationen är inte likvärdig med en professionell bullermätare, skriver Arbetsmiljöverket, utan ger ungefärliga värden. Värdena kan också skilja sig mellan olika telefoner beroende på variationer i mikrofonernas känslighet. Den fungerar för ljudnivåer mellan cirka 40 och 100 dB(A). Bullermätaren uppfyller inte internationell eller europeisk standard för ljudnivåmätare.

Tanken är istället att få en indikation på bullernivån omkring dig för att vid behov kunna gå vidare och göra mer noggranna mätningar. Om du upplever besvärande ljudnivåer på din arbetsplats, kontakta i första hand din arbetsgivare och ditt skyddsombud.

Bullermätaren är gratis för nedladdning via AppStore och efter bara någon dag låg den etta som mest nedladdade gratisapplikation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *