Bussbransch kämpar för överlevnad

Ett riktat stöd för avställda bussar skulle stötta bussföretag som drabbats hårt av krisen.

Det menar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, och Mikael Nilsson, ordförande Skånes Bussföretag, vd Tjörnarpsbuss.

I en debattartikel i Norra Skåne skriver de:
”Om dessa företag, som vanligtvis kör express- och turistbussar, inte får ytterligare stöd finns en risk att samhället förlorar denna transportkapacitet, vilket längre fram blir negativt för exempelvis föreningsliv och besöksnäringen över hela landet. Dessa företag är också viktiga för ett fungerande transportnät även på landsbygden.”


Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Turistbussar får rycka ut
Till OFFENTLIGA AFFÄRER säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, i en exklusiv kommentar:

– Värt att understryka är att busstrafikens olika segment hänger intimt samman. Vid problem eller trängsel i den regionala trafiken, exempelvis vid stopp i tågtrafiken, används inte sällan turistbussar. Utmaningen under Corona-pandemin är mångfacetterad – för att landets regionala kollektivtrafikmyndigheter ska kunna upprätthålla en robust kollektivtrafik och de bussföretag som har kontrakt med landets regionala kollektivtrafikmyndigheter ska kunna bedriva sin trafik krävs att staten ger full kostnadskompensation för tappade biljettintäkter så att trafiken kan köras utan trängsel.

Samhällsviktig kapacitet
Och vidare:
– Dessutom behöver de företag som huvudsakligen kör turist- och beställningstrafik fortsatt stöd för att överleva och kunna erbjuda samhällsviktig transportkapacitet. Regeringens omställningsstöd och ett nytt stöd för avställda turistbussar skulle träffa helt rätt i de företag som nu är hårt drabbade. Då kan de företagen erbjuda bussar och förare när den ordinarie kollektivtrafiken behöver förstärkas, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Krisen slog till
Tillsammans med Mikael Nilsson, ordförande i Skånes Bussföretag, pekar Ann Grönlund i debattartikel på att det i början av året såg ut att bli ett av de bästa åren någonsin för företag som kör turist- och expressbussar samt arrangerar gruppresor med buss i Skåne. Så blev det dock inte.

– Vi, tillsammans med andra kollegor inom persontransporter, resebyråer och hotell var bland de första som den annalkande krisen slog till med full kraft. Idag befinner vi oss på en helt ny spelplan där vi istället kämpar för vår överlevnad. Turistbussarna står fortfarande stilla, det planeras inte för några stora konferenser och evenemang i höst och hotellen ekar tomma.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *