Bygglov för vissa solceller slopas

Regeringen har lagt fram en lagrådsremiss som föreslår att det inte ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form. 
– Det är en välkommen förenklingsåtgärd för husägare och andra med byggnader som vill sätta upp solceller eller solfångare, säger Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem på Energiföretagen Sverige.
Regeringens förslag är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2018 och innefattar även en del andra förenklingsåtgärder rörande bygglovsplikt.
Förenklingen av regelsystemet ska underlätta omställningen till förnybar el och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet.

Snabb ökning av solenergi
Bostadsminister Peter Eriksson kommenterade förslaget med att det de senaste tio åren skett en snabb ökning av solenergi. Den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger, men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten.
– Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige, menar bostadsministern.
Kostnaden för solceller har fallit med 80 procent de senaste 10 åren vilket gör dem till ett alltmer attraktivt val för miljömedvetna privatpersoner. Siffrorna för elproduktionen för 2017 visar på en solelproduktion på cirka 0,2 TWh. Det är ett litet bidrag till den samlade elproduktionen i landet som ligger på drygt 157 TWh, men produktionen växer för varje år.
Källor: Energiföretagen, Dagens Industri.

0 thoughts on “Bygglov för vissa solceller slopas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.