Chalmers gör historisk satsning på entreprenörskap

Fler snabbväxande bolag och en ny modell för svensk tillväxt. Det är målet när Chalmers bygger om koncernen och kraftsamlar för att bli världsbäst inom innovation och entreprenörskap. Chalmers satsar närmare en halv miljard kronor av egna medel i ett nytt helägt dotterbolag inom Venture Creation.
Entreprenörsverksamheten på och kring Chalmers har länge varit mycket god. Chalmers två inkubatorer är rankade topp tio bland världens universitetskopplade företagsinkubatorer. Tillsammans har de gett skjuts åt företag som 2010 års supergasell Oxeon, systemleverantören Vehco och cancervaccinföretaget Immunicum.
Chalmers förstärker nu dessa två kompletterande inkubatorer, och skalar samtidigt upp och breddar sitt arbete kring entreprenörskap. Det sker genom att konsolidera Venture Creation-verksamheten på Chalmers i ett nytt dotterbolag som över tio år tillskjuts 300 miljoner kronor i investeringskapital och dessutom närmare 150 miljoner i driftsmedel.
– Vi vill stimulera fram fler idéer och fler entreprenörer, förbättra kvaliteten hos de företag som bildas och få dem att växa snabbare, till gagn för svensk konkurrenskraft och hållbarhet, säger Chalmers rektor och vd Karin Markides, som räknar med fortsatt god samverkan med regionala, nationella och internationella aktörer, och tillägger:
– Detta är en offensiv satsning för att överbrygga bristen på stabil såddfinansiering, vilket länge har varit en flaskhals som hindrat unga svenska bolag från att växa, och en satsning på entreprenörskap utan motstycke inom universitetsvärlden.
Med det nya dotterbolaget läggs också grunden för att stärka entreprenörsandan som drivkraft inom hela Chalmers. Alla studenter ska på sikt kunna få entreprenöriella erfarenheter under sin utbildning, något som idag främst gäller studenterna på Chalmers entreprenörskola. För det krävs en större involvering av forskare och näringsliv i all utbildning. Då är det en fördel att ha kunnandet och innovationsmiljöerna samlade på ett tydligare sätt.
Linnéa Lindau blir vd för det nybildade dotterbolaget från starten. Hon är idag vd för Encubator AB. I ledningsteamet har hon med sig Ingvar Andersson, vd AB Chalmersinvest och Andrzej Brud, vd Stiftelsen Chalmers Innovation. Bakom sig har de en styrelse bestående av ordförande Hans Ljungkvist, tidigare vd för Geveko, Johan Andersson, vd Mellby gård, och Investors vd Börje Ekholm.
Den samlade portföljen som det nya dotterbolaget kommer att förvalta omfattar 60-talet bolag till ett värde av cirka 125 miljoner.
– Vi har utvecklat två inkubatorsprocesser av världsklass som vi kommer att förstärka och integrera med gemensam management och mer offensiv marknadsföring. Förädlingen av innehaven ska vi samordna på bästa sätt. Resan börjar nu, med målet att bli en av världen tre främsta inkubatorer inom fem år, säger Linnéa Lindau.
Forskningresultat och uppfinningar från Chalmers och spin-outs från industrin är en naturlig grogrund för den konsoliderade verksamheten, men dörren är öppen för alla.
– Vi välkomnar alla entreprenörer och forskare som lockas av vårt fokus på affärsmannaskap, skalbarhet och lönsamhet, med eller utan tidigare koppling till Chalmers, säger Linnéa Lindau.
Chalmers ägarstiftelse investerar
Investeringsmedlen kommer från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, ägarstiftelsen, som under en tioårsperiod satsar 300 miljoner kronor i det nya dotterbolaget. Genom sitt långsiktiga perspektiv lägger Chalmersstiftelsen en grund för nya företag som gynnar inte bara Västsverige utan även hela Sveriges innovationsmöjligheter. Investeringen skapar trygghet även för externa investerare som vill engagera sig i Chalmers startup-bolag.
Källa: Chalmers

0 thoughts on “Chalmers gör historisk satsning på entreprenörskap

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *