Checklista för utformning av förfrågningsunderlag

Det primära syftet med checklistan är att underlätta utformning av förfrågningsunderlag för att de blir överskådliga, lättbegripliga och rättsäkra.

Kammarkollegiet har tillsammans med representanter för Höganäs kommun, Svenskt näringsliv, Miljöstyrningsrådet, SKL, Almega, Företagarna, Vägverket samt landstinget i Sörmland tagit fram ett första utkast av checklista för utformandet av förfrågningsunderlag, inklusive kommersiella villkor.

Det primära syftet med checklistan är att underlätta utformning av förfrågningsunderlag för att de blir överskådliga, lättbegripliga och rättsäkra. Väl utformade förfrågningsunderlag kan antas underlätta för leverantörer att delta i upphandling.

Från och med nu till mitten av oktober kommer ett antal djupintervjuer att genomföras i syfte att väl förankra checklistan. Efter djupintervjuerna kommer även materialet att publiceras på vår hemsida och därmed en öppen remissrunda att ske.

För frågor kring checklistan, kontakta Laurence Brännström, Kammarkollegiets upphandlingsstöd.

Källa: Kammarkollegiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *