Chefen behöver inte vara bäst

Ledarskapet ska utvärderas på basis av medarbetarnas prestationer, menar Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs stad.

Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborg, visade under Chefsdagarna med personliga exempel att det går att lära sig att bli en bra ledare.

– Det är framförallt två saker som vi behöver träna och bli skickliga på. Det ena är att få människor att sträcka ut sig för att nå sitt mål. Det andra är att få en grupp att samverka och utvecklas.

För att lyckas som ledare måste du vara genuint intresserad och känner dina medarbetare tillräckligt väl så att du utformar uppdragen så att det krävs att de sträcker ut sig.

I Helsingborgs stad har man inrättat ett träningsläger för chefer, med återkommande sammankomster under ett antal år. Dessutom gör man årligen medarbetarundersökningar.

– Om vi ser att förtroendet är lågt lägger vi in extra insatser på cheferna i den verksamheten.

Palle Lundberg påpekade att vi ofta slarvar med att förmedla tydliga mål till medarbetarna. Något som är viktigt för att skapa en kultur och en anda som gynnar det man vill åstadkomma.

– För mig är det viktigt att skapa en kultur där man vågar testa nya vägar för att nå målet på ett snabbare sätt. För att få en sådan kultur är det avgörande att cheferna uppmuntrar detta.

Chefen ska inte vara bäst i klassen utan göra medarbetarna bäst. Detta görs genom återkoppling så att man förstärker de bra exemplen, samt att föregå med gott exempel.

– Ledarskap ska utvärderas på basis av hur medarbetarna når sina mål!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *