Chefer i vården dubbelarbetar

Chefer i vård och omsorg dubbelarbetar som vaktmästare och rörmokare. Det hävdar branschföreningen Ledarna inom vård och omsorg, LiVO, efter att ha genomfört en undersökning bland nära 3 000 chefer i vård- och omsorgssektorn.

Utifrån resultatet i undersökningen hävdar LiVO att chefer i vård och omsorg jämfört med andra chefer har väsentligt sämre förutsättningar att utöva ett gott ledarskap. Fyra av tio har fler än 30 direktrapporterande medarbetare att jämföra med privat sektor där 45 procent har max tio medarbetare.

Det är tre gånger så vanligt att chefer i vård och omsorg utför arbetsuppgifter som rimligtvis inte tillhör chefsuppdraget.

– Det är tragikomiskt att ta del av 3 000 vård- och omsorgschefers svar och konstatera att de i praktiken dubbelarbetar som vaktmästare, rörmokare, tekniker och administratörer samtidigt som den verksamhet de ansvarar för har i uppdrag att vårda och rädda liv, säger Jenny Wibacke, ordförande i LiVO.

Jenny Wibacke. Foto: Juliana Wiklund.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Jenny Wibacke, ordförande i LiVO.

Det var en drastisk rubrik, ”Chefer i vård och omsorg dubbelarbetar som vaktmästare och rörmokare”. Antar att du/ni fått respons på detta?
– Jag skulle inte säga att responsen är större än vi brukar få. Det har kommit en lång rad rapporter från forskare och myndigheter i flera år nu och som alla pekar på grundläggande orimliga förhållanden för chefer i vård och omsorg. Lika uppseendeväckande som de resultat vi fått fram. Det är tyvärr så här verkligheten ser ut.

Hur går ni vidare i er opinionsbildning för bättre villkor bland cheferna?
– Vi i LiVO (Ledarna inom Vård och Omsorg) kommer fortsätta undersöka villkoren bland våra 8 500 medlemmar och löpande lyfta fram hur det ser ut för cheferna. Jag ser det som att vi som en av de i särklass största fackförbunden för chefer i vård och omsorg har ett otroligt viktigt uppdrag att göra dessa chefers röst hörd i samhällsdebatten på alla sätt vi kan.

Hur upplever du responsen från politiskt håll när ni tar upp situationen för vård- och omsorgssektorns chefer?
– Otillräcklig. Det är djupt upprörande att så många chefer i praktiken dubbelarbetar som vaktmästare, rörmokare, tekniker och administratörer samtidigt som den verksamhet de ansvarar för har i uppdrag att vårda och rädda liv. Och att detta tillåts fortsätta år efter år.

Så långt frågorna till LiVOs ordförande. Åter till undersökningen.

Krav och komplexitet
Den visar att kraven och den komplexitet som ett chefsuppdrag i vård och omsorg innebär inte står i rimlig balans till de resurser cheferna har till förfogande:

  • Drygt 60 procent av cheferna i vård och omsorg utför ofta arbetsuppgifter som är orimliga och inte skulle behöva göras om verksamheten var organiserad på ett effektivare sätt. Det är tre gånger så ofta som jämfört med andra chefer.
  • Personalgrupperna är mycket stora. Drygt sex av tio chefer i vård och omsorg har fler än 20 direktrapporterande medarbetare och fyra av tio har fler än 30. I privat sektor har 45 procent av cheferna max tio medarbetare.

”Jag är orolig”
– Pandemin har obarmhärtigt riktat strålkastarljuset på bristerna i arbetsmiljön i vård och omsorg. Men egentligen har de funnits hela tiden och bara blivit ytterligare förstärkta och mer uppenbara under krisen. Arbetsmiljöbristerna försvinner inte för att smittan dämpas. Jag är orolig för vem som kommer att vilja och orka vara chef i vården och omsorgen när Corona är över, säger Jenny Wibacke.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *