Civilministern hoppas på upphandlarna

Samhällsnyttan ska ha en framskjuten plats i offentlig upphandling och inköp. Det menade civilminister Lena Micko som talade på Mötesplats Offentliga Affärer, dag ett inför en fullsatt plenisal.

Det är inte en enskild upphandlare som ska göra det, utan många tillsammans. Det är också en lednings- och styrningsfråga, klargjorde hon. När det gäller samhällsmål så betonade civilministern uppföljningen, något som det pratas om i upphandlarkretsar i decennier. Djuromsorg och justa arbetsvillkor när offentliga tjänster utförs ingår också i de samhällsmål som ska prägla offentlig upphandling underströk ministern.

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten ett särskilt uppdrag kring detta. Myndighetens generaldirektör Inger Ek underströk klimat-, miljö- och samhällsstrategiska mål när hon deltog i en paneldebatt på förmiddagen.

Civilministern berättade också om den kommande ”förenklingspropositionen” som bland annat innebär höjda direktupphandlingsgränser och friare tyglar för upphandlande myndigheter.

Innovationsupphandling är ytterligare ett område som Lena Micko vill lyfta. Ett särskilt forum ska inrättas kring detta där erfarenhets- och kompetensutbyte ska kunna ske.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *