Civilminstern på plats under Västsveriges Upphandlingsdag 2015

Civilministern Ardalan Shekarabi (S) inledde sitt deltagande under Västsveriges Upphandlingsdag 2015 med ett inlevelsefullt tal där han bland annat tryckte på vikten av ett fungerande samarbete mellan offentlig sektor och det privata näringslivet. Ministern deltog därefter i en debatt med Anders Nilsson, delägare på Advokatfirman Lindahl, Ulrika Dyrke, upphandlingsexpert på Företagarna och Eva Wegsjö-Sande, inköpschef på Göteborgs Hamn AB, under temat Do´s and Dont´s i upphandlingsförfarandet.
Under debatten uppmärksammades bland annat den diskussion som förts på Offentliga Affärers debattsida om behovet av en ny statlig utredning rörande möjligheten att ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor. På temat social hänsyn lyfte Ulrika Dyrke upp att den typen av krav kan försvåra för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. I debatten kom resursbehovet hos upphandlare och leverantörer att ta stort utrymme varvid Anders Nilsson påpekade att dåligt förberedda och genomförda upphandlingar i kombination med bristfällig uppföljning ofta leder till överprövningar och dåliga affärer.
Stämningen bland debattörerna var genomgående god och ministern fick god kritik för hur han sedan han tillsattes som civilminister har lyckats uppmärksamma och skapa intresse för de upphandlingsrättsliga frågorna på ett helt annat sätt än vad som tidigare varit fallet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *