Corona och äldrevård debatteras

En debatt har blossat upp om äldreomsorgen i kölvattnet av Coronapandemin.
– Särskilda boenden idag är inte byggda för att klara smittspridning eller andra hälso- och sjukvårdsinsatser, konstaterar Ann-Christin Martens, chef på ett Attendoboende och socialdemokratiskt kommunalråd i Upplands Väsby. 

Hon pekar på att ”det är svårt att desinfektera ett rum bland spetsdukar, porslinsfiguriner och äkta mattor på golven. Sjuksköterskor får sitta på golven och utföra omläggningar och på knä vid sängen för att ta prover.”

I Dagens Arena 2020-08-13 noterar hon att man ofta framhåller personalens usla arbetsvillkor, brister och försummelser hos ledningen och dålig tillgång på skyddsutrustning som de främsta orsakerna till att Corona spred sig på äldreboenden.

– Det har säkert varit bidragande orsaker, men det är inte hela förklaringen, menar Ann-Christin Martens.

”Inget riktigt lyft”
Kommunals ordförande Tobias Baudin välkomnar statens miljardsatsning på äldreomsorgen, som aviserades nyligen. Han vill dock ha mer för att kalla det ett riktigt lyft. Nyligen kom ett så kallat äldreomsorgspaket från regeringen och samarbetspartierna på 2,2 miljarder kronor. Det handlar om kompetensutbildning på arbetstid, där staten står för en rejäl del av notan, rapporterar DN.

Men enligt Tobias Baudin innebär satsningen inte ett riktigt ”äldreomsorgslyft”, bara ett steg i rätt riktning.

– För det här handlar om en sektor som lider av kronisk underbemanning. Det krävs högre löner och bättre arbetsmiljö – sjukskrivningarna inom äldreomsorgen är dubbelt så höga som i byggindustrin, dundrar Kommunalbasen.

Kräver sjukvårdsreform
I mitten på augusti gjorde de miljöpartistiska språkrören för Gröna seniorer riks och Gröna seniorer Skåne ett inlägg i debatten (Dagens Samhälle den 14 augusti 2020).

– För att skydda samhällets äldre mot framtida pandemier krävs en hållbar kommunal sjukvårdsreform enligt ädelreformens intentioner, skriver de miljöpartistiska språkrören för Gröna seniorer riks och Gröna seniorer Skåne. Dagens Samhälle 14 augusti 2020.

Men åter till Attendo-chefen Ann-Christin Martens. Hon framhåller att antal punkter till förbättringar som hon menar behövs inom äldreomsorgen.  Eller som hon uttrycker det:

– Äldreomsorgen behöver granskas och förbättras, men det handlar inte bara om arbetsvillkor och anställningsformer. Här är några av hennes exempel på ”det som måste ses över”.

”Detta måste ses över”
1.
Slå fast nationellt hur avancerad hälso- och sjukvård ett äldreboende egentligen ska klara av.
– Det går inte att svepande säga att den som bor på ett äldreboende ska kunna få hjälp med alla sina sjukvårdsbehov utan att också diskutera hur resurser och organisation ska se ut.

2.Kommunernas kompetens inom hälso- och sjukvård måste höjas.
3. Särskilda boenden idag är inte byggda för att klara smittspridning eller andra hälso- och sjukvårdsinsatser.
4. Vi måste ha en plan för en organisation som sätter alla andra gränser ur spel vid en samhällsfarlig smitta.
5.Vi måste bli bättre på att utnyttja digitaliseringens oanade möjligheter.
6.Vi måste skydda undersköterskans titel och ställa högre krav på utbildningsinstitutioner när det gäller utbildningens kvalitet.

Ann-Christin Martens avslutar:

– Många har fått arbeta hårt, men om det finns det några som förtjänar att hyllas så är det just personalen inom äldrevården. De utförde, trots allt, underverk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.