Covid-19 påskyndar digital transformation

COVID-19 påskyndar företags digitala transformation, enligt en ny undersökning från Equinix. Rapporten spår en femfaldig ökning av privata anslutningar bland digitala tjänsteleverantörer fram till år 2023.

Den senaste Global Interconnection Index (GXI), en årlig marknadsundersökning som publiceras av Equinix visar att Covid-19-pandemin redan har haft en dramatisk effekt på hur företag planerar sina digitala infrastruktursatsningar under de kommande tre åren.

Enligt rapporten förväntas leverantörer av digitala tjänster inom branscher som telekommunikation, moln- och IT, samt innehållsproduktion, femfaldigt öka den privata anslutningsbandbredden fram till 2023. En utveckling som sker på grund av större krav från företag att stänga digitala luckor vid kanten (edge).

Ställer krav på företag
– Covid-19 har påskyndat den digitala omvandlingen som organisationer redan genomgår, något som ställer krav på företag att ha en effektiv digital infrastruktur på plats för att kunna anpassa sig till globala utmaningar. De organisationer som kan flytta sin tekniska kapacitet och sina investeringar till digitala plattformar kan mildra effekterna av pandemin och skapa nya affärsmöjligheter, säger Maria Sundvall, VD Equinix Sverige.

Eftersom pandemin fortsätter att påverka den digitala övergången förväntas företag som underlättar distansarbete, såsom telekombolag och moln- och IT-leverantörer, bidra till 54 procent av den totala tillväxten av interconnection-bandbredd i EMEA-området. Detta överträffar andra industrier i regionen.

Bästa metropolerna
Frankfurt, Amsterdam, Paris och London förutspås vara de bästa metropolerna i Europa för tillväxt för interconnection-bandbredd, och regionen som helhet förväntas stå för 23 procent (3 782 Tbps) av den projicerade globala installerade interconnection-bandbredden.

Rapporten förutspår även att den totala interconnection-bandbredden – måttet på privat anslutning för överföring av data mellan organisationer – kommer att uppnå en sammansatt årlig tillväxttakt på 45 procent (CAGR) från 2019 till 2023 inom EMEA-regionen.

Digital omvandling
Den förväntade tillväxten drivs av digital omvandling, och specifikt av större krav från företag som utökar sin digitala infrastruktur från centraliserade platser till distribuerade edge-platser. Detta sker när företag skalar och stöder interaktion i realtid genom strategisk sammankoppling av arbetsflöden hos människor, saker, platser, moln och data. Kapaciteten för denna anslutning motsvarar 64 zettabyte i datautbyte, vilket är tillräckligt med bandbredd för varje människa på planeten (7,8 miljarder) för att överföra sin fullständiga DNA-sekvens på en timme!

För rapporten se
Global Interconnection Index (GXI) Volume 4 [rapport]

Om Global Interconnection Index (GXI)
Global Interconnection Index, som publiceras årligen av Equinix, ger insikter som driver digitala affärsfördelar genom att spåra, mäta och förutsäga tillväxten i interconnection-bandbredd – den totala kapaciteten för privat och direkt utbyte av trafik med en mängd olika motparter och leverantörer. Global Interconnection Index är branschens enda marknadsstudie som projicerar hur tillväxten inom interconnection-bandbredd kommer att utvecklas fram till 2023. Rapporten fungerar som en marknadsbas som analyserar distributionsprofilen för tusentals ekosystemdeltagare som använder operatörsneutrala datacenterleverantörer globalt. Datan kombinerades med lokala och regionala marknadsdata (inklusive makroekonomiska trender, marknadsdemografi och branschkoncentrationer) för att hjälpa till att förutsäga tillväxt och bedöma påverkan på omvandling av digitala affärer. En detaljerad metodbeskrivning ingår i Global Interconnection Index.

Om Equinix
Equinix (Nasdaq: EQIX) är ett digitalt infrastrukturföretag som gör det möjligt för digitala ledare att utnyttja en plattform för att samla och sammankoppla den grundläggande infrastruktur som driver deras framgång. Equinix gör det möjligt för företag att få tillgång till platser, partners och möjligheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *