Cyberkrig mitt i Coronakrisen

Hackergrupper med statligt understöd riktar in sig mot hälsoorganisationer och myndigheter under Coronapandemin.

Varningen kommer från säkerhetsexperter på nätjätten Google, rapporterar Svenska Dagbladet och andra medier.

På Hexanovas/OFFENTLIGA AFFÄRERS konferens Trygg & Säker den 1-2 september 2020 i Malmö kommer frågor om cybersäkerhet och trygghet på nätet upp. Vi talar både om staten Sverige och om enskilda användare på nätet, barn, unga, gamla.

Nätet – på gott och ont
En av föredragshållarna är Frida Boisen, programledare för Trolljägarna, som tar upp den sviktande tryggheten på nätet. Sociala medier har gett oss alla en ny möjlighet att nå ut, men tyvärr tar hatare och brottslingar chansen att begå brott på nätet. Frida Boisen berättar om nätpedofiler, trollfabriker och nättroll som systematiskt hotar, hatar och trakasserar människor.

Frida Boisen.

En annan form av allvarligt näthot är de organiserade cyberattackerna. På Säkerhetspolisens webbplats sägs att Cyberattacker innebär att ett annat land angriper samhällsviktiga elektroniska system i till exempel sjukvård, elförsörjning, kommunikationer eller betalningssystem. En cyberattack kan vara ett sätt att både påtvinga ett annat land sin vilja, men också ett sätt att komma över samhällsviktig information, heter det.

Centrum för cybersäkerhet
Regeringen tillskapar nu ett nytt nationellt centrum för cybersäkehet under 2020 (Swedish Cybercrime Centre). Om detta handlar en av programpunkterna på Trygg & Säker. Sverige behöver växla upp arbetet inom cybersäkerhetsområdet, menar. Centret ska stödja regering, kommuner och landsting, myndigheter och näringslivet i arbetet med att skydda sig mot cyberattacker.

En central del av centrets arbete kommer att inriktas på att producera gemensamma analyser och lägesbilder om hot, sårbarheter och risker. Det kan handla om underrättelseinformation, information om IT-incidenter och brottsanmälningar som i dag inte samlas på ett ställe. Verksamheten ska bidra till att stärka skyddet mot cyberhot och minska de digitala sårbarheterna. En representant från regeringen kommer att berätta om detta.

Panelsamtal om säkerhet
Efter det följer ett panelsamtal med rubriken Så ska landets offentliga organisationer öka sin digitala trygghet och säkerhet. Bakgrunden är att en stor andel av den samlade kriminella verksamheten i dag sker på nätet. Organiserad brottslighet, terrorfinansiering, nät-troll och krigsföring i form av påverkanskampanjer utgör ett allt större problem för samhället, medborgarna och offentliga verksamheter.

Dessutom ökar antalet IT-bedrägerier och finansierar ofta annan kriminell verksamhet. De som utsätts är inte bara stora aktörer, som exempelvis myndigheter, kommuner och storföretag, utan även enskilda medborgare.

Kan vi värja oss?
Frågeställningar som lyfts i samtalet är vad Sveriges myndigheter, regioner och kommuner kan göra för att motverka denna utveckling. Samt: Hur skyddar du din organisation, och kan vi överhuvudtaget värja oss från avancerade intrång och bedrägerier som enskilda individer? Medverkande i panelsamtalet är bland andra Carolina Angelis, säkerhetsexpert och Jan Olsson, kriminalkommissarie. Dessutom medverkar regeringens representant/person från det nya nationella cybersäkerhetscentret (Swedish Cybercrime Centre).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.