Därför är det bra att samverka om inköp

Samverkan inom inköps- och upphandlingsområdet har många fördelar. Det slås fast i den utredning som föregick bildandet av UpphandlingsCenter i Ludvika.

I artikel ”Fem Dalakommuner gör gemensam sak” berättar vi om det nya samarbetet mellan Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säters kommuner.

En rad fördelar räknas upp i utredningen, genomförd av Thomas Karlsson, numera upphandlingschef i den nya organisationen.

En samlad kompetens innebär en högre och säkrare kompetens
Spetskompetens inom olika upphandlingsområden
Minskad sårbarhet tack vare backup inom organisationen
Kommande rekryteringar underlättas, vi blir en attraktiv arbetsplats
I många upphandlingar kan storköpsfördelar finnas
Det är inte rationellt eller försvarbart att göra samma arbete på sex olika ställen

En annan faktor som påpekas i utredningen är en uttalad önskan om att avskilja upphandlingsprocessen och göra den till en isolerad del i försörjningen av varor och tjänster till verksamheterna.

Runt om i Sverige finns exempel på samarbeten kring upphandling och inköp och formerna varierar. Man samverkar genom civilrättsliga avtal, med gemensam nämnd, som kommunalförbund eller aktiebolag. En tämligen ny möjlighet är bildandet av inköpscentral.

En gemensam nämnd
De nu aktuella Dalakommunerna har valt formen gemensam nämnd.
– Den samverkansformen medför storköpsfördelar och en förhållandevis enkel administration, då endast ett tilldelningsbeslut omfattande alla deltagande kommuner krävs, menar Thomas Karlsson.
Vidare så räcker det med diarieföring och arkiv på ett ställe, det vill säga i värdkommunen. Alla kommuner får också en politisk insyn i upphandlingsverksamheten.

Hundra procent avtalstrohet
Avtalstrohet är en fråga som diskuterats inför bildandet av UpphandlingsCenter. Bästa sättet att jobba med avtalstrohet är ett ha ett elektroniskt beställarstöd, som en tilläggsmodul till kommunernas ekonomisystem. För inköp som sker via beställarstöder blir det då hundra procents avtalstrohet. Inköp som sker utanför beställarstödet kan lätt identifieras och ekonomiska sanktioner kan bli aktuella.

Bo Höglander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *