Dag för ädel dryck i Gävleborg

Föreningen Matvärden Gävleborg, delvis finansierad av Region Gävleborg och Europeiska Unionen, annonserar Mackmyradagen på sin webbplats.
Matvärden Gävleborg är en ideell förening som startades 2006 för att medlemmarna gemensamt ska kunna driva utvecklingen mot visionen om en hållbar livsmedelsproduktion i Gävleborg. Dess medlemmar består av privatpersoner och företag som vill vara med och arbeta för att uppnå denna vision. Föreningen är politiskt obunden.
Region Gävleborg är däremot en politiskt styrd instans där bl.a. det tidigare landstinget ingår. Regionen har ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa, hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur.
Ökad regional produktion
På föreningen Matvärden Gävleborgs webbplats framgår att man arbetar för att de som bor i Gävleborg eller besöker regionen ska kunna ta del av den mat och dryck som produceras lokalt. ”Vi arbetar för att livsmedelsproduktionen i vår region ska öka i både volym och kvalitet”, heter de.
Till livsmedel räknas uppenbarligen även destillerade drycker, i detta fall whisky. Den 20 maj 2017 invigs Mackmyras nya LAB Distillery på Mackmyra Bruk där man bl.a. ska utveckla nya spritkategorier. Till dagen har man bjudit in lokala mat- och dryckesaktörer. Fatägare kan även prova innehållet i sina fat på plats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *