Dagens chef – ett historiskt arv

Sveriges chefskultur skiljer sig från många andra länders genom den inkluderande laganda som genomsyrar företagen. En lyhörd chef som ser till att ha rätt person på rätt plats är framtidens chef, menar Gunnar Wetterberg samhällsekonomisk chef SACO.

Många länder fascineras av hur svenska företag och organisationer styrs. Gunnar Wetterberg kommer under Chefsdagarna i höst prata om chefskulturen i Sverige och på frågan hur han skulle beskriva den svenska chefskulturen svarar han att åsikter och tankar från anställda ofta välkomnas av chefer vilket är ganska unikt för Sverige.

– Generellt sett har Sverige en prestigelös chefskultur där cheferna ser personalens åsikter som en tillgång och bidrar till organisationens utveckling. Chefer idag arbetar på ett mer öppet och tillgängligt sätt som uppmuntrar till att medarbetare vågar träda fram och dela med sig av sina idéer.

Hur kommer det sig att vi i Sverige har ett företagsklimat där alla får ta plats?

– Det gamla bondesamhället har satt sina spår i det moderna Sverige. Tittar man bakåt i tiden så har man sedan länge fört sin egen talan och arbetat självständigt. Vi har inte heller haft den herrekultur som funnits i andra länder utan bönder och andra arbetare har också fått säga sin mening. Svenska arbetsplatser är en tradition av detta tankesätt och på det sättet skiljer vi oss åt från många läder.

Vad är viktigt att tänka på som chef?

– Att vara chef är inte bara roligt men det är också ett viktigt jobb. Som chef måste man slå vakt om denna kultur vi har i Sverige för den är viktig för företagets produktivitet.
Om man som jag har stor frihet över rekryteringen av personal kan man påverka jättemycket.  Det är viktigt att anställa medarbetare som kompletterar varandra så att man tar tillvara på de anställdas mångfald.  

Hur ser framtiden ut för chefsyrket?

– Framtiden är positiv. Vi har företagsklimat i Sverige som kommer hålla i framtiden just på grund av den demokratiska anda vi har i företagen och i samhället i stort.

Finns det något som kunde förbättras?

– Det finns en stor orosfaktor och det är när det gäller skattepolitiken. Mellanchefer lockas av att säga upp sig för att istället jobba som konsulter. De så kallade 3:12 reglerna gör att man som egenföretagare kan få ut mer pengar än om man är anställd. Dessutom betalar många av dessa mellanchefer också värnskatt vilket också bidrar till att de väljer att gå sin egen väg. Självklart är det bra att ta in konsulter i vissa frågor och uppgifter men det är stor skillnad på att stå utanför och mitt i linjen. Vi behöver chefer som kan sitt företag. Så som skattesystemet är uppbyggt idag gynnar det dem som går sin egen väg och får därmed en diskriminerande effekt.

Gunnar som tidigare var direktör på kommunförbundet har under sina tio år på SACO sett en del förändringar. Hur har arbetsklimatet förändrats under dina år som chef?

– Vi har på SACO gjort uppgraderingar på avdelningen för att höja den vetenskapliga standarden. Men klimatmässigt så har det på SACO varit oförändrat under min tid. Däremot vet jag att på 70-talet var ett skifte i tankesättet där många anställda kände osäkerhet när inte chefen var lika auktoritär som tidigare.

Du är historiker i botten. Vad har det för betydelse för ditt arbete som chef?

– Jag har bland annat skrivit en biografi om Axel Oxenstierna där man kan spåra svenska chefskulturers rötter. Historiken är mycket viktig när man ska förstå samhället idag och spå framtiden.  Mycket av det vi tar för givet idag härstammar från en gammal kultur som har tagit tid att bygga upp och därför är det viktigt att vi värnar om den.

Gunnar Wetterbergs bok Axel Oxenstierna: Makten och Klokheten har nyligen kommit ut i en ny version. Kommer du prata om boken under Chefsdagarna i höst?

– Ja, det finns många paralleller man kan dra från Oxenstiernas tid och nu. Jag anser Axel Oxenstierna vara en av de bästa ledarna vi haft i Sverige. Oxenstierna var målmedveten och tog tid på sig när beslut skulle fattas. Han menade också att man när man tillsätter en ny tjänst ska man se till personens kvalifikationer är avgörande så att arbetsuppgifterna utförs på rätt sätt.

Stina Rangmar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *