Exklusiv intervju med SVT:s VD

– Pressfriheten måste ständigt försvaras. Dessutom åligger det oss, som har en fri röst, att föra talan för de journalister runtom i världen som är förhindrade att uttrycka sig fritt.
Det säger Hanna Stjärne, vd SVT och PROFIL i kommande utgåva av OFFENTLIGA AFFÄRER.
Hon menar att det är en djupt oroväckande utveckling internationellt när journalister blir måltavlor och det fria ordet tystas. Hoten finns även i Sverige, påpekar hon och avslöjar att SVT i snitt hanterar 35 säkerhetsincidenter varje dag!
OFFENTLIGA AFFÄRER fick ställa några frågor till Hanna Stjärne.
Hur allvarligt är läget med cyberattacker, anser du? Har SVT drabbats?
”Vi vet att när samhället sätts på prov, då vänder sig allmänheten till SVT, det ser vi tex från förra sommarens bränder eller från terrorattentatet på Drottninggatan. Cyberattacker som har som syfte att störa tillgången till opartisk och saklig information är ett problem som är av avgörande betydelse för hela samhället. Ja, SVT har drabbats, dock utan att det fått några allvarliga publicistiska konsekvenser, och vi säkrar att vi alltid har flera olika parallella vägar att nå ut med samhällsviktig information.”
Hur stor är medvetenheten i medievärlden kring denna problematik, enligt din uppfattning?
Växande, men aldrig tillräcklig, eftersom det är snabbrörlig materia och att denna typ av hot hela tiden tar sig nya uttryck.”
Hur kommenterar du regeringens public service-proposition och vad tror du om public service framtid?
”Just med tanke på digitaliseringen och risken för desinformation har public service en viktigare uppgift än på mycket länge. Mycket är bra i propositionen, framför allt att man så tydligt slår fast att public service finns till för alla i Sverige, ska utvecklas i takt med de digitala medievanorna och att man ger oss ett uppdrag att ytterligare stärka lokaljournalistiken. SVT har redan idag redaktioner på  37 platser runt om i Sverige. Som publicist är jag bekymrad över förslaget om skärpt förhandsprövning, som ytterst kan innebära att regeringen ska fatta beslut om vilka tjänster SVT ska ha. Det är en glidning i det så grundläggande oberoendet mellan public service och statsmakterna.”

 
En personlig fråga: vad gör du helst när du är ledig? Hur kopplar du av och vilket tv-program tittar du helst på… 😉
”Paddlar havskajak. Och tittar på TV. Jag brukar gå runt med en surfplatta hemma, till och med i tvättstugan. Och för mig är Allsång på Skansen själva symbolen för den svenska sommaren.

 
Medverkar i Almedalen
Hanna Stjärne medverkar i OFFENTLIGA AFFÄRERS seminarietält i Almedalen under rubriken ”Digitaliseringens yttre hot och inre läckage – hur säkra är vi innanför de digitala murarna?”. Frågeställningar: ”Hur stort förtroende och ansvar kan vi ge? Är det yttre attacker som är det största hotet? Externa attacker ökar, men kan vi lita på att vår information är säker och att den stannar där?”
Övriga medverkande är Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen, Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB, samt en säkerhetsstrateg från PwC.
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *