Dags att mötas om offentligt ledarskap och ekonomi

Dagens chefer inom offentlig verksamhet har många utmaningar framför sig i en föränderlig värld. Hur ska man hinna med den digitala utvecklingen? Hur kan man som chef utveckla sig själv och sin personal inför framtiden? Hur kan man förbättra styrningen av offentlig verksamhet?
Det här är några av frågorna som kommer att diskuteras under mötesplatsen och konferensen Offentlig Chef som går i Uppsala 17-18 januari 2018. Det är sjätte året i rad som Offentlig Chef arrangeras och det finns en stor förväntan på vem som kommer bli Årets Offentliga Chef. Temat för i år är Det offentliga ledarskapet bortom idag och det finns en mängd intressanta programpunkter att tillgå. Jan Eliasson kommer föreläsa om det internationella läget, ledarskap, värderingar och förhandling. Det kommer bli en väldigt spännande debatt om ledarskap och styrning inför framtiden med ansvariga politiker och Åsa Lundqvist Coey, som är komplexitetsdoktor kommer berätta om radikalt nytänkande ledarskap.
Nytt för den här gången är att även mötesplatsen Offentlig Ekonomi kommer att gå parallellt för att låta ekonomichefer, controllers och ekonomer inom offentlig sektor få ett eget särskilt utvalt program. Här kan du bland annat få lyssna på Harry Flam från Finanspolitiska rådet tala om hur det finanspolitiska ramverket ser ut, vad som hänt sen dess och vad regeringen borde göra. Per Molanders kommer att berätta om vilka möjligheter det finns att förbättra styrningen av offentlig verksamhet och Annika Wallenskog från SKL kommer upplysa dig om hur du blir en vinnande ekonom.
Mer om programmen och anmälan hittar du här:
www.offentligchef.com
www.offentligekonomi.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.