Dags att säkra dricksvattnet

Det behövs ett nationellt åtgärdsprogram för att säkra god kvalitet på dricksvatten i hela landet.
Det menar företrädare för VA-Fakta – ett branschinitiativ från 2013 som verkar för att öka kännedomen och kunskapen om det gigantiska underhållsunderskott i VA-systemen som dagligen får konsekvenser för samhällsutvecklingen.
De branschorganisationer och företag som står bakom VA-Fakta är Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikanternas Råd samt deras medlemsföretag. Tre företrädare har tillsammans författat en debattartikel i Göteborgs Posten: Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna, Anders Mårtensson, vd VVS-Fabrikanternas råd, och Mats Rosman, vd Svenska Rörgrossistföreningen VVS.
Regeringsförklaring bådar gott
De tre hänvisar till den senaste regeringsförklaringen som statsminister Stefan Löfven (S) läste upp den 21 januari 2019. Han påtalade då vikten av rent vatten: ”Grundvattennivåerna ska säkras och tillgången till dricksvatten skyddas.”
– Det bådar gott då vår förhoppning är att 2019 blir året när regering, myndigheter och kommuner tar ett samlat grepp om VA-frågan. Därför föreslår VA-Fakta ett nationellt åtgärdsprogram för att säkra god kvalitet på dricksvatten i hela landet, säger de tre företrädarna för VA-branschen.
En myndighet i stället för 20
Bland annat anser de att regeringen måste säkerställa en myndighet på nationell nivå med kontroll på investeringsbehoven och statusen på ledningarna i hela landet.
– I dag vet ingen exakt hur illa ställt det är med den lokala infrastrukturen. Vattenfrågorna är i skrivande stund utspridda på 20 olika myndigheter. Det är inte hållbart, slår de tre fast.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *