Dags att ta socialt ansvar

Nu finns en checklista för inköpare som är redo att ta sitt sociala ansvar. Standarden ISO 26000 är ett verktyg för organisationer som arbetar för hållbar utveckling. Kristina Sandberg på SIS har varit internationell projektledare för standardiseringsarbetet.

Idag är etiskt uppförande och hållbar verksamhet viktigt för företag, myndigheter, fackföreningar och andra organisationer. Det är en central del i att vara en attraktiv arbetsgivare, leverantör eller myndighetsutövare. Att redovisa organisationens hållbarhetsarbete blir ett sätt att stärka varumärket och vinna förtroende hos både kunder och medarbetare.

Standarden omfattar exempelvis respekt för mänskliga rättigheter, främjar rättvisa arbetsvillkor, tar upp en bred aspekt på miljö- och klimatfrågor, har tydliga krav på hur företag ska uppföra sig etiskt och visa hög grad av transparens, främjar konsumentskydd och behandlar frågor som korruption och mutor.

– ISO 26000 hjälper företag och organisationer att arbeta bättre med socialt ansvarstagande och miljöfrågor. De får systematisk koll på sitt hållbarhetsarbete och kan då bättre kommunicera det till omvärlden. Transparens är en viktig del i systemet, företag måste föra en dialog med intressenter och det sociala ansvarstagandet måste få en stark position i ledningen. Det ger en stabil grund att kommunicera hållbarhetsarbetet på ett bra sätt, säger Kristina Sandberg, verksamhetsområdeschef på SIS samt internationell projektledare för ISO 26000.

Prata samma språk
SIS undersökning visar att 56 procent av svenska konsumenter anser att det är självklart att organisationer och företag ska arbeta aktivt med socialt ansvarstagande.

– Vi ser en stark trend att konsumenter efterfrågar att företag arbetar med socialt ansvarstagande. I Sverige finns det också en tydlig politisk intention att arbeta hållbart, säger Kristina Sandberg.

Denna helt nya globala, breda standard underlättar för svenska företag och organisationer att bli bättre och arbeta effektivt med de här frågorna, inte bara på hemmaplan. Framför allt stöder standarden hållbar handel och skapar ett gemensamt språk med länder som Kina, Brasilien, Kenya och Saudiarabien.

– Det känns otroligt roligt och viktigt att vi efter fem års intensivt internationellt arbete äntligen kan lansera ISO 26000, säger Kristina Sandberg.

Alla vill vara med
Det har tagit fem år att ta fram ISO 26000 i en omfattande process där 99 länder, 42 tunga internationella organisationer som exempelvis WHO, Global Reporting Initiative, OECD och FN och ett antal svenska företag och organisationer som IKEA, ABB, Atlas Copco, Electrolux, Stockholms Läns Landsting, Världsnaturfonden WWF, Ericsson och Volvo, har deltagit.

Sverige har genom SIS drivit det internationella arbetet på uppdrag av ISO, som inkluderat 660 personer från 99 länder. Stödet för den nya standarden har varit massivt.

– Området är otroligt hett. I utvecklingen har vi också vänt oss till många typer av intressegrupper, vilket är ovanligt. Vi har jobbat för en bred förankring, förklarar Kristina Sandberg.

Standarden ger därmed en gemensam och globalt accepterad syn på vilka områden som ska ingå i begreppet socialt ansvar.

– Det finns andra initiativ till riktlinjer och märkningar på marknaden. Det unika med
ISO 26000 är att den ger konkret vägledning till hur en organisation ska agera för att ta socialt ansvar. Projektet samlar också många av de andra initiativen eftersom FN, WHO, GRI med flera är med i arbetet, säger Kristina Sandberg på SIS som har varit projektledare för det internationella arbetet.

Miljöstyrningsrådet har nyligen tagit fram ett upphandlingsverktyg inom socialt ansvarstagande (se artikel här intill) för kommuner och landsting. Konkurrerar era vägledningar med varandra?

– ISO 26 000 en standard som är utvecklad för att passa en stor bredd av företag och branscher samt i länder runt om i hela världen. Självklart finns det områden som kan behöva en mer detaljerad branschspecifik vägledning. Den generiska standarden har ändå ett syfte i att på bred front förankra definitioner och avgränsningar som kan ligga till grund för andras arbete, säger Kristina Sandberg.

 

Goda råd för att komma igång, tänk på detta:

Fastställ vilka delområden i standarden som är mest relevanta att börja med.

Analysera hur er verksamhet kopplar till Socialt Ansvarstagande.

Identifiera organisationens intressenter (allt från kunder, anställda, ägare etc).

Se till att ledningen är engagerad så att det sociala ansvarstagande kan genomsyra hela verksamheten.

Se till att det finns kunskap om socialt ansvarstagande och de grundläggande principerna i organisationen – utbilda och informera.

I många fall kan man bygga standardiseringsarbetet på organisationens befintliga system– även om en del sannolikt kommer att ske på ett annat sätt eller med ett bredare perspektiv som utgångspunkt.

Källa: SIS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *