Dags för hjärngympa på jobbet

Rasmus Hougaard från The Potential Project, säger att glada människor presterar bättre. Genom mental träning kan vi öka vår kapacitet och få en rad hälsofördelar på köpet.

Rasmus Hougaard är en av grundarna till ett program med meditations- och attitydövningar som ska skärpa vår fokus i den stress och press många känner i arbetslivet. När vi är överbelastade med uppgifter blir det omöjligt att fokusera, och då arbetar vi långsammare.

Alla arbetsplatser har introducerat verktyg som ska göra medarbetarna mer effektiva, vilket resulterat i att arbetsbördan ökat.

– OECD menar att den största hälsofrågan i västvärlden år 2020 kommer att vara stress, utbrändhet och depression. Att utveckla personalens mentala kapacitet är det viktigaste för att lyckas på en allt hårdare global marknad, säger Rasmus Hougaard.

Det mentala träningsprogrammet går under beteckningen Corporate Based Mindfulness Training, CBMT och används av ett flertal stora internationella företag, såsom Google, Apple och Facebook. Företaget The Potential Project startades i Danmark och har idag verksamhet i 17 länder, däribland Sverige.

Rasmus Hougaard är angelägen om att få presentera den omfattande forskning som bekräftar fördelarna med träning enligt mindfulness. Det ökar koncentrationen, hejdar hjärnans åldrande, reducerar stress, sänker blodtrycket och stärker immunförsvaret.

– Men det mest slående är att många tycker att de blivit bättre människor av att träna mindfulness. Vi blir gladare och mer harmoniska med våra medmänniskor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *