Dalarna satsar på dialog

– Vi ser detta som en tillväxtfråga, motsvarigheten finns inte någon annanstans. Vi såg tidigt upphandling som en viktig fråga för våra företag.
Det säger Kerstin Angberg-Morgården på Länsstyrelsen Dalarna, som OFFENTLIGA AFFÄRER pratat med. Hon är processledare för UpphandlingsDialog Dalarna, vilket innebär att hon leder arbetet och samordnar samarbetet mellan de många aktörerna som ingår.
Det huvudsakliga syftet är att skapa bättre förutsättningar för mindre företag att lägga anbud och delta i offentlig upphandling. Detta är ett arbete som Länsstyrelsen Dalarna prioriterat under flera år.
Utbildningar
Ett sätt att jobba är att arrangera utbildningar i offentlig upphandling för att vässa inte minst små och medelstora företag i att lägga anbud. Affärsträffar är ett annat sätt att föra dialog.
Anders Karlin, UpphandlingsCenter, hoppas att dialogen i upphandling ska stärkas i och med arbetet.
– En tydlig ambition med kommunernas upphandling ska vara att små och medelstora företag får möjlighet att delta som anbudsgivare. Företagare som svarar på upphandlingar ska känna sig väl till mods med hur uppdrag, behov och kravspecifikationer beskrivs, förklarar han.
Mänskliga värden
– Offentlig upphandling är inte bara en rent ekonomisk fråga, den kan också innebära stora mänskliga värden. Offentlig upphandling är därför också ett kraftfullt styrmedel för miljö, social rättvisa, jämlikhet och tillgänglighet, menar Kerstin Angberg-Morgården.
Hon berättar att man fokuserar på tre huvudområden, samtliga med koppling till regeringens Nationella upphandlingsstrategi. Det är socialt ansvarstagande, innovation och miljö. Man har till exempel under våren släppt rekommendationen En Dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling.
Arbetsgrupp
UpphandlingsCenter är en gemensam upphandlingsorganisation för ett antal kommuner i Dalarna, med tillhörande bolag och förbund. Organisationen är en av aktörerna i den arbetsgrupp som funnits sedan starten. Iden ingår en rad personer från organisationer, näringsliv, myndigheter och ideella.
Till exempel medverkar från Coompanion Bengt Sundgren, rådgivare och projektledare. Coompanion Dalarna är en ekonomisk förening med runt 70 medlemmar bland kooperativ, organisationer, banker och kommuner. Uppgiften är rådgivning inom kooperativa affärsområden och att utveckla företagande inom den sociala ekonomin.
KTH-forskare
En annan viktig person i arbetsgruppen är Ronny Svensson, sakkunnig inom upphandling och landsbygdsutveckling. Han har bland annat varit lärare och forskare på KTH och sekreterare i de små kommunernas samarbetsorganisation SmåKom.
Övriga medverkande kommer från Region Dalarna, Företagarna, LRF, Dalarna Science Park, Dalarna Business.
Läs mer. Klicka på länken!
http://www.upphandlingsdialogdalarna.se/sv/pages/default.aspx
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *