Dålig koll på dagmamman

Var fjärde kommun som har pedagogisk omsorg, ex familjedaghem i enskild regi har inte granskat verksamheterna. Det visar Skolverket i en kartläggning och upptäcker att det finns en osäkerhet bland kommunerna om vilka krav som kan ställas på verksamheten.

Pedagogisk omsorg, till exempel familjedaghem, är ett viktigt alternativ till förskola och fritidshem men en ny rapport från Skolverket visar på problem.

Antalet barn i daghem blir allt färre – idag omkring 20 000 barn. De allra flesta är inskrivna i familjedaghem men 1200 barn finns i verksamheter som bedrivs av flera dagbarnvårdare i särskilda lokaler, ibland i nerlagda förskolor. Det kan lätt förväxlas med förskola och fritidshem men pedagogisk omsorg har inte samma krav på personalens utbildning och det pedagogiska innehållet.

– Det är därför viktigt att kommunerna ger en tydlig information om skillnaderna så att föräldrar kan välja det som är bäst för sina barn, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Förskolans läroplan ska vara vägledande
Pedagogisk omsorg ska enligt skollagen stimulera barns utveckling och lärande. Förskolans läroplan som ska vara vägledande slår fast att barnens språkutveckling ska stimuleras. Rapporten visar att det finns en osäkerhet i kommunerna om vilka krav som kan ställas på verksamheten, till exempel när det gäller dagbarnvårdare som inte talar svenska men däremot barnens modersmål.

Bättre kontroll behövs
En av fyra kommuner som har pedagogisk omsorg som drivs av enskilda ägare har inte gjort någon tillsyn av verksamheterna. Färre än var tionde kommun har gjort oanmälda besök i alla eller de flesta verksamheterna som drivs i enskild regi. Bland de kommuner som driver pedagogisk omsorg i egen regi har nästan var tredje inte utvärderat verksamheterna.

Stor osäkerhet i kommunerna
Rapporten visar att många kommuner är osäkra på hur begreppet pedagogisk omsorg ska tolkas och vilka krav de kan ställa. Det gäller både kommunens egen verksamhet och den som drivs i enskild regi. Hälften av kommunerna saknar mål eller riktlinjer för verksamheten. Förhoppningen är att de nya allmänna råd om pedagogisk omsorg som Skolverket ger ut i höst ska ge det stöd som behövs.

Källa: Skolverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *