Dålig uppföljning i offentlig sektor

Att följa upp kontrakt borde vara en självklarhet vid inköp för våra gemensamma skattepengar. Så är dock inte fallet i dag, tvärtom framstår det som att många upphandlande myndigheter inte vet om det de köper motsvarar uppställda kvalitetskrav. Det är djupt problematiskt.
Det hävdar ett antal branschföreträdare i en debattartikel i Dagens Samhälle (2017-12-22). Bland undertecknarna finns Thomas af Bjuhr, förbundsdirektör Svenska Vård, Günther Mårder, vd, Företagarna, Cecilia Dannborg Wilson, ordförande i Zoobranschens riksförbund (bilden på förstasidan), m.fl. Se samtliga undertecknare via länken nedan!
Debattörerna påpekar att i förhållande till de affärer som sker mellan privata företag är skillnaden påtaglig i offentlig sektor. ”För företag som köper in varor eller tjänster från andra företag vore det helt främmande att inte bry sig om att kontrollera både leveransen och kvaliteten. Även för en privatperson som till exempel köper kläder på nätet eller som anlitar ett företag för att måla om huset är det naturligt att kontrollera att leveransen lever upp till beställningen.”

Välfärdsbransch ifrågasätts
I välfärdssektorn blir problematiken extra skarp, anser branschföreträdarna. ”Där ägnar sig en del politiker åt att ifrågasätta drivkrafterna hos de privata välfärdsföretagen, det vill säga alla de seriösa företag som bidrar till att vi som medborgare kan få god vård, skola och omsorg runt om i hela Sverige”. Debattörerna tycker att dessa politiker underkänner resonemang om utvecklade kvalitetskrav i bland annat upphandlingar och om bättre uppföljning. De anför: ”I stället vill de införa vinsttak som riskerar att lägga snubbeltråd för i princip alla välfärdsföretag som omfattas. Utan hänsyn till om företagen bedriver uppskattad och kvalitativ verksamhet till gagn för den enskilde individen.”
Branschföreträdarna menar att ett klokare sätt att hantera situationen vore att i stället fokusera på att definiera, följa upp och utveckla kvaliteten i välfärdsverksamheterna, för medborgarnas bästa.  ”Kvalitetsuppföljningen bör omfatta såväl de privata välfärdsföretagen som den verksamhet som bedrivs i egen regi av kommuner och landsting. Kvaliteten ska stå i fokus – oavsett driftsform.”
Dialog kan förbättra situationen
Till sist pekar debattörerna på att om upphandlande myndigheter har en dialog med bland annat berörda branschorganisationer inför sina upphandlingar kan situationen förbättras. De skriver: ”Vid sådan dialog kan exempelvis olika innovativa och kvalitativa aspekter i kravställandet fångas upp. Den offentliga sektorn behöver sedan uppmärksamma de ställda kraven under hela kontraktstiden genom ändamålsenlig uppföljning och dialog med vinnande leverantör. Det handlar om att skapa mer affärsmässighet i de offentliga affärerna, och om att säkra kvaliteten i det som levereras för våra skattepengar. Det ligger i allas vårt intresse.”
Läs hela artikeln via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/offentliga-affarer-maste-hanteras-mer-affarsmassigt-20074
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *