Dåliga beställare av chefs­utbildning

De som köper och genomför utbildningar vill skapa någon form av beteendeförändring hos deltagarna. Detta sker väldigt sällan, deltagarna återgår till sitt tidigare beteende ett par veckor efter att utbildningen avslutats. Vi behöver bli bättre beställare, anser utbildningsrådgivare Karl Enarsson.

Innan man skickar en chef på en kurs måste man ha en tydlig målbild och en kompetens- och färdighetsprofil samt stöd och engagemang från högre chefer. Först då kan vi nå en godtagbar avkastning av utbildningen.

– Anledningen till den dåliga avkastningen är okunskap hos utbildningsföretag och att köparna inte förväntar sig bättre resultat, menar Karl Enarsson som är utbildningsrådgivare på Amender AB.

Utbildningsföretag har ofta duktiga pedagoger vilket är en del av problemet eftersom pedagogik är vetenskapen om hur barn lär sig och riktar sig mot intellektet.

Kunskaper om andragogik, det vill säga vetenskapen om hur man förändrar vuxna människors beteende, går via känslan och underlättar skapandet av bestående beteendeförändringar.

– Förutom att utbildarna behöver använda sig av rätt metodik behöver de också kunna skilja på problem och symtom, säger Karl Enarsson.

Köpare av chefsutbildningar måste använda en tydlig målbild för utbildningen och utgå från individens kompetensprofil och behov. Dessutom saknas ofta stöd och fungerande ledningsprinciper från högre chefer vilket är en förutsättning för bestående beteendeförändringar.

Källa: Amender AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *